Zaawansowane utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:JPA/HIB/ADV

Poziom zaawansowania:

jpa

hibernate

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Zaawansowane utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów Java pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu JPA/Hibernate o zagadnienia zaawansowane

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość JPA/Hibernate

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć, życiowe przykłady, szerokie spektrum zagadnień
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie wzorców i dobrych praktyk związanych z implementacją warstwy utrwalania
 • Pokazanie zaawansowanych sposobów pracy z narzędziami ORM
 • Omówienie metod integracji z innymi rozwiązaniami m.in Spring, Jakarta EE

Program

Praca z encjami

 • Konfiguracja środowiska
 • Zaawansowane elementy mapowania encji
 • Prawidłowa implementacja metod equals i hashcode na poziomie encji
 • Walidacja encji z użyciem BeansValidation
 • Mapowanie typów niestandardowych (konwertery)

Transakcje i kontrola dostępu

 • Definicja i konfiguracja transakcji (deklaratywnie, programowo)
 • Standard Java Transaction API
 • Bezpieczeństwo danych w środowisku wieloużytkownikowym
 • Kontrola współbieżnego dostępu - blokady optymistyczne i pesymistyczne

Praca z danymi

 • Strategie ładowania i profile
 • Podzapytania i prefetching danych
 • Wsadowe wykonywanie operacji
 • Optymalizacja zapytań SQL
 • Dynamiczne filtrowanie danych
 • Zapytania natywne
 • Procedury składowane
 • Nasłuchiwanie i przechwytywanie zdarzeń
 • Wykorzystanie pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu
 • Profilowanie i monitorowanie wydajności

Integracja, wdrażanie, dobre praktyki

 • Implementacja usług dostępu do danych
 • Integracja z Jakarta EE/CDI/Spring
 • Metody skalowania
 • Testowanie
 • Wzorce i dobre praktyki

Podobne szkolenia