Python: Zaawansowane programowanie

4300 PLN+23% VAT (5289 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PYTHON/ADV

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Python: Zaawansowane programowanie

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści, posługujący się językiem Python
 • Architekci rozwiązań aplikacyjnych w języku Python

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Python oraz znajomości podstawowych struktur danych
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Umiejętność posługiwania się wybranym środowiskiem IDE, dedykowanym dla języka Python
 • Ogólna znajomość biblioteki standardowej dla języka Python

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują prezentowane techniki i narzędzia
 • Na zajęciach stosowane są otwarte rozwiązania
 • Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji, z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework)
 • W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są przykłady zbliżone do rzeczywistych zastosowań i promowane są praktyki tworzenia łatwego w utrzymaniu kodu
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python
 • Konsolidacja wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie szkolenia
 • Pogłębienie znajomości mechanizmów i idiomów języka Python
 • Nauka refaktoryzacji i pracy z debuggerem w środowisku IDE

Program

Type Annotations

 • Typy proste
 • Sekwencje
 • Mapy
 • Funkcje
 • Obiekty i metody

Rozpakowywanie obiektów

 • Unpacking Assignment
 • Rozpakowywanie parametrów (*args, kwargs)
 • Rozpakowywanie argumentów (*args, kwargs)
 • Assignment Expression

Zaawansowane użycie funkcji i elementy paradygmatu programowania funkcyjnego

 • Składnia parametrów do definiowania API
 • Generatory
 • Przestrzenie nazw
 • Paradygmat programowania funkcyjnego
 • Callable
 • Domknięcia (closure)
 • Moduł Functools

Dekoratory

 • Rodzaje dekoratorów i przykłady zastosowania
 • Dekoratory funkcji, klas, metod
 • Dekoratory z wrapperami funkcyjnymi i klasowymi
 • Dekoratory z argumentami i bez
 • Dekoratory w bibliotece standardowej

Paradygmat obiektowy

 • Mutowalne argumenty
 • Dataclasses
 • Pola i metody statyczne
 • Modyfikatory dostępu
 • Przeciążanie operatorów
 • Dziedziczenie i kompozycja, klasy domieszkowe (mixin)
 • Obiekty i relacje
 • Klasy abstrakcyjne
 • Tożsamość obiektów, haszowalność, string interning
 • Konstruktor i fabryki obiektów
 • S.O.L.I.D. i dobre praktyki OOP

Protokoły

 • Iterator
 • Context Manager
 • Staticmethod
 • Classmethod
 • Property
 • Refleksja
 • Deskryptory

Zagadnienia wydajnościowe i optymalizacja

 • Profiling aplikacji
 • Microbenchmarking
 • Wydajność wbudowanych struktury i typów danych
 • Alternatywne kompilatory i interpretery

Współbieżność

 • Modele współbieżności
 • Kolejki
 • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
 • Mechanizmy blokujące
 • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego
 • Wprowadzenie do programowania wieloprocesowego
 • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego

Dobre praktyki i jakość oprogramowania

 • Wykorzystanie debuggera w IDE
 • Refactoring
 • Techniki pracy z legacy code
 • CI/CD

Podobne szkolenia