Wykrywanie i unikanie podatności w aplikacjach natywnych

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:XPL

Poziom zaawansowania:

security

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Wykrywanie i unikanie podatności w aplikacjach natywnych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do specjalistów z zakresu bezpieczeństwa aplikacji, testerów wykonujących testy penetracyjne oraz programistów

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość zasad działania komputera na poziomie architektury oraz biegłe posługiwanie się wybranym systemem operacyjnym (Windows lub Linux)
 • Sugerowana jest też umiejętność rozumienia kodu napisanego w języku C/C++ oraz asemblera x86 i x86-64
 • Pomocne jest wcześniejsze odbycie szkolenia z Inżynierii wstecznej (Reverse engineering)

Zalety

 • Istotnym elementem szkolenia są warsztaty, podczas których uczestnicy przećwiczą poznane techniki na praktycznych przykładach z wykorzystaniem wiodących narzędzi i technik
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uczestnik szkolenia będzie umiał identyfikować podatności, wykorzystywać je do zakłócenia bądź przejęcia kontroli nad systemem oraz przygotować odpowiedni kod PoC (Proof of Concept)

Program

Wprowadzenie

 • Linux
 • Windows

Wyszukiwanie błędów - podejście

 • Oprogramowanie z i bez dostępnego kodu źródłowego

Kategorie błędów

 • Przepełnienie stosu (stack overflow)
 • Łańcuchy formatujące (format string)
 • Przepełnienie sterty (heap overflow)
 • Sytuacje wyścigu (race condition)
 • Użycie zwolnionej pamięci (use after free)
 • Użycie nieaktualnej wartości (time of check, time of use)
 • Odmowa usługi
 • Do czego można wykorzystać błędy - DoS vs. zdobycie kontroli

Metody wyszukiwania błędów

 • Analiza statyczna
 • Fuzzing statyczny
 • Fuzzing dynamiczny - zwiększanie skuteczności fuzzera przez badanie pokrycia kodu i modyfikację próbek
 • Generowanie błędów (fault injection)
 • Pokrycie kodu i wnioski z pokrycia kodu
 • Porównywanie zmian w kodzie oraz poprawek

Narzędzia i ćwiczenia praktyczne

 • Lint, FindBugs, PMD oraz SonarQube
 • Valgrind
 • Zzuf, SPIKE, AFL
 • IDA, IDASploit
 • BinNavi

Kody powłoki (shellcode)

 • Po co shellcode?
 • Budowa kodu shellcode

Implementacja PoC (Proof of Concept)

 • Samodzielny program exploit - przykłady w C i Python
 • Moduł Metasploit - implementacja przykładowego exploita

Mechanizmy zabezpieczające na poziomie OS

 • W^X
 • Niewykonywalny stos
 • Filtry - shellcode z wykorzystaniem Unicode/ASCII
 • ASLR

Mechanizmy zabezpieczające na poziomie kompilatora i języka programowania

 • Wykrywanie nadpisania stosu (stack canaries)
 • Użyteczne wzorce i biblioteki
 • Przykłady z użyciem GCC i Visual C++

Podobne szkolenia