Wprowadzenie do repozytoriów cyfrowych i systemów klasy ECM

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:ECM/F

Poziom zaawansowania:

ecm

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Wprowadzenie do repozytoriów cyfrowych i systemów klasy ECM

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do analityków, architektów oraz programistów Java pragnących zapoznać się z filozofią tworzenia systemów repozytoriów cyfrowych, systemów zarządzania treścią i obiegu dokumentów

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z charakterystyką systemów zorientowanych na dokumenty
 • Określenie przesłanek i przeciwwskazań do wdrożenia ww. systemów
 • Poznanie kluczowych uwarunkowań architektonicznych
 • Poznanie wybranych istniejących technologii i rozwiązań
 • Zapoznanie się z zagadnieniami wersjonowania i obiegu dokumentów

Program

Systemy zorientowane na dokumenty

 • Charakterystyka rozwiązań zorientowanych na dokumenty
 • Systemy składowania dokumentów
 • Składowanie wieczyste
 • Zarządzaniem dokumentem i obiegiem dokumentów
 • Wersjonowanie
 • Zagadnienia Enterprise search i wyszukiwania pełnotekstowego

Przegląd rozwiązań

 • Utrwalanie zorientowane na dokumenty
 • Systemy klasy ECM
 • Systemy repozytoryjne

Podobne szkolenia