Wprowadzenie do chmury AWS

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: AWS

Powiadom
o kolejnych terminach

# cloud-computing

# cloud

# high-availability

# scalability

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest głównie do architektów, ale także dla kierowników projektów IT, analityków i programistów pragnących poznać techniki projektowania systemów na bazie infrastruktury i usług chmury obliczeniowej

WYMAGANIA

Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu architektury aplikacji

Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresuprojektowania systemów informatycznych oraz wzorców projektowych

Zalecana jest również znajomość podstaw programowania i elementów typowej infrastruktury IT

ZALETY

Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów

Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów

W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny (jednak nie jest to szkolenie z administracji usługami AWS)

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi

Zapoznanie z dobrymi praktykami

Wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej

Przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services

Program

 • Definicja chmury obliczeniowej
 • Modele chmur obliczeniowych (IaaS, PaaS, SaaS, ..., Everything as a Service)
 • Architektura chmury obliczeniowej (SOA, microservices, compute, storage, networking, usługi aplikacyjne)
 • Typy chmur obliczeniowych: chmura publiczna, prywatna, hybrydowa
 • Główne cechy publicznych chmur obliczeniowych: samoobsługa, elastyczność, skalowalność, płatność z zużycie, multi-tenancy, zasoby na żądanie, automatyzacja, API, wirtualna administracja
 • Trendy: DevOps, Software Defined Everything, Everything as a Service, Infrastructure as Code
 • Zalety i wyzwania w zastosowaniach chmur obliczeniowych
 • Przykłady i porównanie chmur obliczeniowych: AWS, OpenStack, Jellastic, Azure, Google App Engine, Cloudify ..
 • Zastosowania chmur obliczeniowych (do jakich zastosowań się nadają, a do jakich nie)
 • Compute (m.in. EC2, AutoScaling, EMR)
 • Storage (S3, EBS, RDS DB, DynamoDB, SimpleDB, ElastiCache, Glacier)
 • Networking (m.in. Route 53 DNS, CloudFront CDN, ELB - Elastic Load Balancer, VPC – Virtual Private Cloud)
 • Usługi aplikacyjne PaaS/SaaS (m.in. SQS, SNS, Beanstalk, IAM)
 • Globalna infrastruktura (m.in. regiony, strefy dostępności, lokalizacje brzegowe), typy usług (globalne, regionalne, strefowe)
 • Narzędzia i usługi ułatwiające wykorzystanie chmury w modelu DevOps (m.in. REST API, CLI, SDK, IDE, CloudFormation, OpsWorks, CloudWatch)
 • Projektowanie z myślą o awariach i sytuacjach wyjątkowych
 • Luźne powiązania
 • Automatyzacja
 • Zrównoleglanie obliczeń
 • Stanowość i bezstanowość komponentów
 • Optymalizacja miejsca przechowywania danych
 • Aspekty prawne
 • Model współdzielonej odpowiedzialności
 • Mechanizmy zabezpieczeń dostarczane przez AWS
 • Zagadnienia IAM (Identity and Access Management)
 • Dobre praktyki bezpieczeństwa w chmurze AWS
 • Projektowanie skalowalnych i wysokodostępnych (HA – High Availability) aplikacji webowych
 • Projektowanie skalowalnych aplikacji przetwarzających dane wsadowo i asynchronicznie
 • Scenariusze disaster recovery
 • Projektowanie systemów rozproszonych geograficznie, optymalizacja i akceleracja aplikacji internetowych pod kątem dostępu z różnych lokalizacji geograficznych
 • Modele płatności za zużycie (pre-paid, post-paid, abonamenty, itp.)
 • Metody optymalizacji kosztów w chmurze AWS

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.