Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

1450 PLN+23% VAT (1783 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:SEC/INTRO

Poziom zaawansowania:
pkicryptographyrisk-analysissiem

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

5 maj
Trwają zapisy na szkolenie
-

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaŁódźPoznańKrakówWrocławGdańskKatowiceBydgoszczGdynia

Termin:

8 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie
-

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaŁódźPoznańKrakówWrocławGdańskKatowiceBydgoszczGdynia

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa informacji oraz technikami stosowanymi w tej dziedzinie
 • Dedykowane jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, wykonanie oraz wdrożenie projektów informatycznych od strony związanej z zarządzaniem oraz analizą i architekturą (kadra zarządzająca, architekci oprogramowania)

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest ogólna wiedza z zakresu wykorzystania komputera w codziennej pracy i podstawowych pojęć z tym związanych

Zalety

 • Szkolenie ma charakter wykładowy z grą symulacyjną
 • Zobaczysz jak zagrożenia mogą wpłynąć na działalność i finanse organizacji
 • Poznasz podstawowe metody szacowania ryzyka oraz cel ich stosowania
 • Dowiesz się jakimi technikami zabezpiecza się sieci komputerowe oraz dane elektroniczne
 • Podczas gry symulacyjnej oszacujesz ryzyko, przygotujesz plan ochrony organizacji i sprawdzisz jego skuteczność dla przykładowych ataków i awarii
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie współczesnych zagrożeń dla systemów i danych
 • Zrozumienie metod szacowania ryzyka związanych z użytkowaniem i przetwarzaniem informacji
 • Poznanie technik zwiększających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Program

Współczesne zagrożenia dla danych elektronicznych

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji
 • Dlaczego należy chronić dane
 • Wybrane skutki utraty kontroli nad danymi
 • Pojęcie integralności, poufności i dostępności
 • Wymagania dotyczące przetwarzania danych
 • Wybrane ramy prawne związane z ochroną i zagrożeniami dla informacji: rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), kodeks karny
 • Wybrane zalecenia i standardy przemysłowe związane z ochroną informacji: przetwarzanie danych posiadaczy kart płatniczych (PCI DSS)
 • Określanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Hakerzy, crackerzy i script-kiddies, etyczny haking
 • Złośliwe oprogramowanie, malware i wirusy komputerowe
 • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i bezpieczeństwo fizyczne
 • Ataki socjotechniczne, podszywanie się, phishing
 • Programy antywirusowe, ochrona przed malware
 • Kopie zapasowe

Szacowanie ryzyka

 • Pojęcie ryzyka
 • Analiza i ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem
 • Cel procesu szacowania ryzyka
 • Określanie aktywów, zagrożeń i podatności
 • Kontrola fizyczna, administracyjna i techniczna
 • Określanie wpływu zagrożeń oraz poziomu zabezpieczeń
 • Szacowanie ryzyka a wycena projektu i jego architektura

Podstawy kryptografii

 • Ochrona integralności, funkcje skrótu
 • Szyfrowanie, wykorzystanie kluczy kryptograficznych
 • Szyfr nie do złamania - 100% bezpieczeństwo a praktyka
 • Problem wymiany klucza oraz zarządzania kluczami
 • Techniki szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego
 • Najważniejsze współczesne algorytmy i protokoły kryptograficzne: rodzina SHA (w tym SHA3), AES, 3DES, protokół Diffiego-Hellmana (DH), RSA, algorytmy oparte o krzywe eliptyczne (ECDH, ECIES, ECDSA)
 • Problem autentyczności klucza publicznego

Identyfikacja i uwierzytelnienie

 • Pojęcie identyfikacji i uwierzytelnienia
 • Stosowanie haseł i fraz hasłowych
 • Karty elektroniczne i tokeny
 • Techniki biometryczne
 • Pojęcie podpisu cyfrowego
 • Certyfikat klucza publicznego i jego rola w infrastrukturze klucza publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Zarządzanie tożsamością, usługi IDaaS (identity as a service) i SSO (single sign-on)

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

 • Podstawy działania sieci komputerowej: architektura, adresacja, porty
 • Podstawowe usługi sieciowe, pojęcie sieci wewnętrznej i strefy zdemilitaryzowanej
 • Ściany ogniowe (firewall)
 • Systemy wykrywania włamań (intrusion detection systems, IDS)
 • Systemy zapobiegania włamaniom (intrusion prevention systems, IPS)
 • Systemy honeypot
 • Testy penetracyjne sieci i usług sieciowych
 • Wirtualne sieci prywatne (virtual private networks, VPN)
 • Protokoły SSL/TLS i IPsec
 • Bezpieczeństwo sieci i zasobów na przykładzie chmury obliczeniowej

Incydenty bezpieczeństwa

 • Podstępowanie w przypadku zaistnienia incydentu
 • Systemy SIEM (security information event management)
 • Informatyka śledcza
 • Zbieranie dowodów
 • Odpowiedź na incydent
 • Incydent a katastrofa

Plan awaryjny

 • Pojęcie ciągłości działania
 • Opracowanie planu awaryjnego
 • Redundancja systemów i danych

Podobne szkolenia