Warstwa prezentacji z użyciem JavaServer Faces

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:JSF

Poziom zaawansowania:

jee

jsf

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Warstwa prezentacji z użyciem JavaServer Faces

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z zasadami tworzenia interfejsu aplikacji w oparciu o technologię JavaServer Faces

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
 • Uczestnicy nauczą się tworzyć aplikację internetową wraz z interfejsem użytkownika
 • Poznają biblioteki ergonomicznych komponentów opartych na AJAX
 • Poznają zasady tworzenia własnych komponentów
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia interfejsu użytkownika w oparciu o najnowszą odsłonę technologii JavaServer Faces

Program

Wprowadzenie

 • Wstęp do platformy Java Enterprise Edition
 • Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, Servlet, JSP, EJB, webserwisy
 • Typowe problemy aplikacji webowej

Podstawy Servlet i JSP

 • Kontener webowy
 • Servlety
 • JSP
 • JSP Expression Language

Wprowadzenie do JSF

 • Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
 • Cykl przetwarzania żądania
 • Model zarządzania beanami logiki
 • JSF Expression Language

Definiowanie widoku

 • Przegląd dostępnych komponentów standardowych
 • View Declaration Language
 • JSF w oparciu o Facelets
 • Mechanizmy szablonowania
 • Composite Components

Model nawigacji

 • Nawigacja klasyczna
 • Nawigacja skrócona
 • Nawigacja warunkowa
 • Dynamiczna konfiguracja nawigacji
 • Pull i push MVC

Model konwersji

 • Konwertery wbudowane
 • Tworzenie konwerterów

Model walidacji

 • Walidatory wbudowane
 • Tworzenie walidatorów
 • Walidator domyślny
 • Podstawy Bean Validation
 • Zdarzenia związane z walidacją

Model zdarzeń

 • Zdarzenia i słuchacze - podstawy modelu zdarzeniowego
 • Zdarzenia akcji i zmiany wartości
 • Zdarzenia zmiany faz
 • Zdarzenia systemowe

Przetwarzanie żądań typu Ajax

 • Przetwarzanie częściowe
 • Selektywne działania na drzewie komponentów

Zabezpieczanie aplikacji

 • Java Authentication and Authorization Service (JAAS)
 • Alternatywne frameworki security

Internacjonalizacja

 • Konfiguracja ResourceBundle
 • Użycie programistyczne oraz w widokach
 • Wybór języka

Obsługa błędów

Biblioteki komponentów JSF

 • IceFaces
 • RichFaces
 • PrimeFaces

Integracja z kontenerami wstrzykiwania zależności

 • CDI
 • Spring (opcjonalnie)

Podobne szkolenia