Tworzenie Web Services przy użyciu Windows Communication Foundation Framework

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/WCF

Poziom zaawansowania:
web-servicesAPI

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Tworzenie Web Services przy użyciu Windows Communication Foundation Framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą rozwinąć swój warsztat języka c# oraz wzbogacić go o wiedzę praktyczną dotycząca Windows Communication Foundation

Wymagania

 • Podstawowa znajomość języka C#

Zalety

 • Wprowadzenie do tworzenia Web Services przy użyciu Windows Communication Foundation Framework w języku C#
 • Warsztaty poruszające zarówno podstawowe tematy jak również skomplikowane scenariusze często używane w wielu aplikacjach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z frameworkiem Windows Communication Foundation (WCF)
 • Poznanie solidnych podstaw teoretycznych oraz zastosowaniu ich w praktyce
 • Poznanie od podstaw języka C# oraz środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio

Program

Wprowadzenie do Windows Communication Foundation

 • Protokoły
 • Kontrakty
 • Architektura
 • Środowisko uruchomieniowe
 • Podstawy konfiguracji

Windows Communication Foundation na tle innych technologii

 • Zalety
 • Wady

Kontrakty

 • Tworzenie usług
 • Tworzenie modeli danych
 • Serializacja

Operacje i usługi

 • Rodzaje operacji
 • Zdarzenia
 • Transakcje
 • Rodzaje wywołań

Obsługa i analiza błędów

 • Fault Exception
 • Model i kategorie błędów
 • Application Insights

Bezpieczeństwo

 • Założenia
 • Uwierzytelnienie
 • Autoryzacja

Przeprowadzanie testów

 • Testowanie jednostkowe
 • Testy funkcjonalne (API) - podejście manualne
 • Automatyzacja testów funkcjonalnych
 • Konfiguracja i publikacja

WCF w rzeczywistości - realne problemy i ich rozwiązania

 • Organizacja struktury projektu - problemy, wady, zalety
 • Elastyczność kodu klienckiego i serwerowego
 • Wersjonowanie - rozwój API

Podsumowanie

 • Trendy w zastosowaniu
 • Dobre i złe praktyki
 • Kierunki rozwoju
 • Sesja pytań do trenera

Podobne szkolenia