Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP .NET Core 2.0

2950 PLN+23% VAT (3628 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ASP/NET

Poziom zaawansowania:

mvc

web

c#

.net

html

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP .NET Core 2.0

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów i architektów pracujących w środowisku .NET, chcących zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania ASP .NET Core w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych
 • Program szkolenia stworzony został zarówno z myślą o osobach stawiających swoje pierwsze kroki w technologii ASP .NET jak i programistach mających styczność z jej poprzednimi wersjami

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka HTML

Zalety

 • Szkolenie skupia się na praktycznych aspekcie wykorzystania ASP .NET Core
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami, ograniczeniami oraz praktycznym zastosowaniem technologii ASP .NET Core
 • Zdobycie wiedzy obejmującej swoim zakresem najważniejsze aspekty związane z wytwarzaniem aplikacji internetowych w środowisku .NET Core - od warstwy komunikacji z bazą danych, poprzez obsługę zapytań http, po tworzenie widoków z wykorzystaniem języka Razor

Program

Wprowadzenie do technologii ASP .NET Core

 • Różnice pomiędzy .NET Framework a .NET Core
 • .NET Standard Library
 • Zalety oraz ograniczenia aplikacji .NET Core
 • Historia rozwoju technologii ASP .NET
 • Założenia ASP .NET Core
 • Ujednolicone środowisko ASP MVC oraz WebAPI w ASP .NET Core
 • Sposoby hostowania aplikacji ASP .NET Core

Konfiguracja środowiska

 • Konfiguracja Startup
 • Praca z plikami statycznymi
 • Globalne definicje routingu

Wzorzec MVC w ASP .NET Core

 • Definiowanie modelu danych
 • Tworzenie kontrolera
 • Projektowanie widoku
 • ViewModels

Tworzenie zaawansowanych widoków w ASP .NET Core

 • Silnik renderujący widok Razor
 • Tworzenie logiki wspomagającej obsługę danych po stronie widoku
 • System tworzenia layoutów
 • Widoki częściowe (partial views)

Tworzenie REST API z wykorzystaniem ASP .NET Core

 • Wprowadzenie do protokołu http oraz wzorca REST
 • Metody zwracania danych z kontrolerów ASP .NET Core
 • Statusy http odpowiedzi
 • Zwracanie danych JSON/XML

Entity Framework Core

 • Wprowadzenie do Entity Framework
 • Wewnętrzne mechanizmy EF
 • Model First vs DataBase First
 • Atrybuty mapowania modelu
 • Mapowanie procedur składowanych (T-SQL)
 • Tworzenie ręcznych oaz automatycznych migracji danych
 • Dostęp do danych z wykorzystaniem operatorów LINQ

Filtry

 • Rola filtrów kontrolera
 • Rodzaje filtrów
 • Definiowanie filtrów
 • Filtry lokalne i globalne

Dobre praktyki i narzędzia

 • Wersjonowanie API
 • Swagger
 • Kontener IoC - Autofac
 • Cache
 • Asynchroniczne akcje kontrolera

Podobne szkolenia