Tworzenie aplikacji internetowych w Oracle ADF

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: ADF/WEB

# java

# data

# web

# web-services

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do programistów języka Java, którzy chcą poznać framework ADF i nauczyć się budować z jego wykorzystaniem nowoczesne internetowe aplikacje bazodanowe.

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java, podstawowa znajomość języka HTML, CSS i JavaScript oraz podstawowa znajomość języka SQL.

ZALETY

Program szkolenia został tak opracowany, aby pokazać w jak dużym stopniu framework ADF i obsługujące go kreatory w środowisku JDeveloper ułatwiają rozwiązywanie typowych problemów, z którymi muszą mierzyć się programiści współczesnych danocentrycznych aplikacji internetowych, w sposób deklaratywny, bez konieczności schodzenia na poziom kodu Java.

W ramach szkolenia wykorzystywany jest podstawowy stos technologii składowych Oracle ADF, tj. ADF Business Components, ADF Model, ADF Task Flows i ADF Faces.

Cele szkolenia

Praktyczne zapoznanie się z frameworkiem Oracle ADF i nabycie umiejętności tworzenia w nim aplikacji bazodanowych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej.

Program

 • architektura
 • warstwy aplikacji
 • technologie składowe
 • obiekty encji (ang. Entity Objects), asocjacje między encjami
 • obiekty perspektywy/widoku (ang. View Objects), linki między widokami
 • moduły aplikacji (ang. Application Modules)
 • testowanie warstwy usług biznesowych w środowisku JDeveloper
 • koncepcja kontrolek danych (ang. data controls)
 • wiązania (ang. bindings)
 • przegląd XML-owych plików konfiguracyjnych Oracle ADF
 • przegląd komponentów
 • formularzowa i tabelaryczna prezentacja danych
 • aranżacja układu graficznego strony
 • fragmenty i wzorce stron
 • tworzenie wykresów
 • implementacja menu
 • walidacja i formatowanie pól
 • atrybuty wyliczeniowe
 • listy wartości
 • formularze do wyszukiwania danych
 • obsługa zdarzeń generowanych przez komponenty ADF Faces
 • wyświetlanie elementów typu popup
 • unbounded task flows
 • bounded task flows
 • deklaratywne transakcje obsługiwane przez kontroler
 • wykorzystanie przepływów jako regionów na stronach aplikacji
 • implementacja dodatkowej logiki biznesowej w języku Java
 • wywoływanie kodu PL/SQL w bazie danych
 • integracja ADF z Web Services i SOA
 • strojenie pobierania wierszy z bazy danych
 • zarządzanie transakcjami, współbieżność, blokowanie, zarządzanie połączeniami
 • uwierzytelnianie i autoryzacja
 • skórki ADF Faces
 • biblioteki reużywalnych komponentów ADF
 • Ograniczenia darmowej wersji frameworka ADF (ADF Essentials) i sposoby ich obejścia
 • Instalacja aplikacji ADF Essentials na serwerze GlassFish

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.