Testy bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:SEC/WEB

Poziom zaawansowania:
owasp

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Testy bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Od uczestników wymagane jest doświadczenie w pracy z aplikacjami internetowymi - najlepiej jako programista lub wdrożeniowiec albo doświadczenie z dziedziny bezpieczeństwa takich rozwiązań
 • Znajomość podstaw Java oraz .NET a także podstaw administracji w systemach Windows i Linux pozwoli bezboleśnie przejść przez wszystkie laboratoria
 • Oprogramowanie można uruchomić jako kontenery Docker lub w maszynie wirtualnej VirtualBox

Zalety

 • Mocną stroną szkolenia są przykłady dla aplikacji .NET (stack Microsoft) i Java (Spring Boot i Docker)
 • Uczestnicy wykonują zadania związane z projektem testów penetracyjnych na laboratorium w formie zwirtualizowanego środowiska symulującego typowej problemy złożonej infrastruktury
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 • Wykorzystanie narzędzi OWASP ZAP (szkolenia otwarte) i Burp Suite (dedykowane, jeśli klient jest zainteresowany i posiada licencję)

Cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy, która uczyni z uczestnika nie tylko weryfikatora bezpieczeństwa na podstawie baz wiedzy i gotowych exploitów ale da podstawy do zostania researcherem bezpieczeństwa zdolnym do pracy z nieznanymi aplikacjami i protokołami oraz wyszukiwania nowych podatności w nich

Program

Rodzaje testów penetracyjnych

 • Metodyki, typy i fazy testów penetracyjnych
 • Checklisty w testach penetracyjnych, standardy kodowania: CIS, CERT

Rodzaje podatności, typy podatności według różnych klasyfikacji

 • Klasyfikacja podatności według OWASP i CWE
 • baza podatności CVE
 • metody szacowania ryzyka, modelowanie zagrożeń

Narzędzia do rekonesansu

 • Amass, subfinder, Foca
 • MassDNS
 • Google dorks
 • Shodan

Narzędzia do rozponania aplikacji

 • nmap, skrypty nmap-a
 • Fingerprinting za pomocą komunikatów błędów
 • Użycie narzędzi ffuf i dirb oraz baz FuzzDB i Directory List do odkrywania ukrytych zasobów
 • Użycie kiterunner do odkrywania ukrytych API
 • Użycie Param Miner lub Arjun do odkrywania ukrytych parametrów
 • Użycie JSMiner do odkrywania zasobów i danych ukrytych w plikach Javascript

Ataki na aplikacje webowe

 • Wykorzystanie funkcjonalności debug
 • Problem z uwierzytelnianiem i autoryzacją np zarządzanie sesją, ataki na JWT
 • Ataki na fukcjonalności logowania, rejestracji użytkowników i odzyskiwanie hasła
 • SQL/HQL Injection z wykorzystaniem SQLMap
 • Podatności typu (XPath, XML, Command, Script, LDAP)-Injection
 • Niebezpieczna deserializacja w Javie i .NET
 • Wykonanie kodu przez funkcjonalność uploadu plików
 • Mass assignment
 • Ataki na usługi REST JAX-RS
 • Wstrzykiwanie kodu Javascript: XSS
 • Wykonanie akcji w uwierzytelnionej sesji użytkownika: CSRF
 • Bezpośredni dostęp do danych i obiektów (IDOR)
 • Path Traversal, nieuprawnione pobieranie lokalnych i zdalnych plików
 • Ataki związane z przetwarzaniem XML: XXE
 • Spring EL Injection, ataki na Spring Framework
 • Template Injection
 • OGNL Injection
 • HTTP Request Smuggling
 • Ataki na systemy backendowe przez błędy w aplikacjach frontowych

Narzędzia do testów manualnych typu proxy

 • Wykorzystanie Burp Suite, OWASP ZAP

Automatyczne skanery bezpieczeństwa

 • Wykorzystanie OWASP ZAP, Burp Suite Scan, OpenVAS
 • Rozbudowa skanera o własne reguły z pomocą Burp Bounty (Burp Suite)
 • Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w trakcie developmentu: OWASP Dependency Check, Retire.js, Find-Sec-Bugs, Semgrep

Zbiory exploitów

 • Wykorzystanie Metasploit

Skrypty i automatyzacja testów bezpieczeństwa

 • Wykorzystanie ZAP i Mozilla ZEST
 • Integracja OWASP ZAP z Jenkins
 • Wykrywanie dziurawych komponentów z OWASP Dependency Check w CI

Testowanie WebServices

 • XXE
 • SOAP
 • XSLT
 • BPEL

Kryptografia

 • Weryfikacja poprawnej konfiguracji SSL
 • Ataki Man-in-the-middle
 • Słabości w implementacji kryptografii

Ataki DoS i DDoS

 • Ataki na logikę aplikacji: ReDOS, XML Bomb, Flood

Cloud

 • Specyficzne zagadnienia dla cloud: AWS
 • Narzędzie ScoutSuite

Zarządzanie informacją w trakcie testu penetracyjnego

 • Budowanie bazy wiedzy i bazy ataków
 • Dradis Framework, Faraday IDE, Magic Tree

Tworzenie raportu

 • Co powinien zawierać dobry raport z testów penetracyjnych?
 • Jak formułować zalecenia i obejścia?
 • Jak bezpiecznie dostarczyć raport do klienta?
 • Jak opisać podatność i uzyskać CVE?

Podobne szkolenia