Systemy wykrywania włamań

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:IDS

Poziom zaawansowania:
pki

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Systemy wykrywania włamań

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do administratorów sieci oraz osób odpowiedzialnych za wdrażania polityki bezpieczeństwa w oparciu o mechanizmy sieciowe
 • Prezentowana wiedza może być także przydatna dla osób odpowiedzialnych za tworzenie oraz weryfikowanie wdrożenia polityki bezpieczeństwa

Wymagania

 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi (podstawowe protokoły i mechanizmy sieciowe, adresacji itp.)
 • Podstawowa znajomość konfiguracji aplikacji oraz systemu Linux

Zalety

 • Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz dużą liczbę ćwiczeń pozwalających praktycznie sprawdzić działanie omawianych programów
 • Oprócz przedstawienia i dokładnego omówienia wybranych najpopularniejszych programów podczas kursu zostaną krótko przedstawione inne przydatne narzędzia
 • Program jest ciągle uaktualniany, tak, by uwzględniać nowe zagrożenia oraz funkcjonalności omawianego oprogramowania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przedstawienie idei działania systemów wykrywania włamań (ang. Intrusion Detection Systems, IDS)
 • Poznanie konfiguracji przykładowego, jednego z najpopularniejszych systemów rozwiązania - systemy Snort dla platformy Linux
 • Omówienie idei działania systemów wykrywania włamań
 • Zapoznanie się z jednym z najpopularniejszych systemów IDS - Snort
 • Omówienie podstawowej konfiguracji a także bardziej zaawansowanego strojenia systemów do potrzeb sieci, polegającego na pisaniu własnych reguł
 • Zapoznanie się z wynikami działania programu wraz z logami dla przykładowych ataków
 • Omówienie modyfikacji oraz narzędzi pomocniczych: Snort Inline - system IPS (ang. intrusion prevention system) oraz konsola webowa Base (następca ACID)

Program

Wprowadzenie do zagrożeń sieciowych

 • Podatność/exploit/atak
 • Rodzaje ataków
 • Rekonesans
 • DoS/DDoS
 • Przejęcie kontroli

Systemy wykrywania włamań

 • Historia rozwoju systemów wykrywania włamań
 • Omówienie różnego typu zapór ogniowych
 • Porównanie zalet i wad systemów NIDS i HIDS

Konfiguracja systemu wykrywania włamań Snort

 • Omówienie podstawowej konfiguracji
 • Zapoznanie się z mechanizmem logowania
 • Wstępny tuning reguł i systemu
 • Mechanizm zmiennych konfiguracyjnych

Konfiguracje zaawansowane

 • Omówienie języka reguł systemu Snort
 • Przygotowanie własnych reguł
 • Konfiguracja mechanizmu rozłączenia niebezpiecznych połączeń

Podobne szkolenia