Sprzętowe układy zabezpieczeń dla urządzeń IoT

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:SAM/IOT

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Sprzętowe układy zabezpieczeń dla urządzeń IoT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób tworzących rozwiązania dla szeroko pojętych systemów typu IoT chcących wykorzystać układy sprzętowe do ich zabezpieczenia
 • Programiści, projektanci, oraz architekci systemów zabezpieczeń

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C lub Java
 • Zalecany jest udział w szkoleniu Praktyczne aspekty stosowania kryptografii w systemach komputerowych (CRYPT/F) lub Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)
 • Zalecana jest ogólna znajomość problematyki programowania i komunikacji na platformach wbudowanych

Zalety

 • Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie uruchomią i spersonalizują układy A71CH oraz EdgeLock™ SE050
 • Efektem szkolenia będzie implementacja różnorodnych scenariuszy użycia modułów m. in. zabezpieczenia komunikacji sieciowej, ochrony firmware za pomocą podpisu cyfrowego oraz zdalnej aktualizacji parametrów układu
 • W wersji dedykowanej szkolenie może być zrealizowane w oparciu moduł i tematykę warsztatów zaproponowaną przez uczestników
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości układów A71CH i EdgeLock™ SE050 oraz technik ich wykorzystania do zabezpieczania platform IoT
 • Zdobycie umiejętności praktycznej pracy z układami A71CH i EdgeLock™ SE050, zarówno w procesie rozwoju oprogramowania jak i jego produkcyjnego działania
 • Zrozumienie celu i sposobu stosowania algorytmów i protokołów kryptograficznych do zabezpieczania pracy i komunikacji urządzeń IoT
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z procesem wdrożenia i wykorzystania sprzętowych układów zabezpieczeń

Program

Przegląd algorytmów i protokołów kryptograficznych

 • Funkcje skrótu: SHA-256
 • Algorytmy symetryczne: 3DES, AES
 • Kody uwierzytelniające wiadomość
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDH, X25519, X448, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Budowa kluczy kryptograficznych
 • Generowanie liczb losowych
 • Uzgadnianie klucza
 • Operacje szyfrowania i podpisu elektronicznego
 • Infrastruktura Klucza Publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Protokół TLS i DTLS
 • Protokół SCP03 i FastSCP

Scenariusze użycia sprzętowych modułów zabezpieczeń

 • Personalizacja modułów
 • Uwierzytelnienie
 • Szyfrowanie danych
 • Zdalna aktualizacja modułów
 • Zabezpieczenie komunikacji z hostem
 • Blokowanie modułów

Układ A71CH

 • Architektura rozwiązania i możliwości modułu
 • Dedykowane konfiguracje dla AWS, IBM Watson IoT™ Platform, and Google Cloud™ IoT Core
 • Protokół SMBus
 • Personalizacja i czyszczenie modułu deweloperskiego
 • Praca w trybie debug
 • Zabezpieczanie danych i transakcji
 • Wykorzystanie liczników
 • Rola modułu w protokole TLS
 • Bezpieczne przechowywanie danych
 • Zdalna aktualizacja układu
 • Zabezpieczona komunikacja z hostem
 • Przejście w tryb produkcyjny
 • Blokada modułu

EdgeLock™ SE050

 • Architektura rozwiązania i możliwości modułu w odniesieniu do A71CH
 • Typy obiektów w module, obiekty tymczasowe i stałe
 • Obiekt UserID
 • Rodzaje sesji
 • Personalizacja i czyszczenie modułu deweloperskiego
 • PCR (Platform Configuration Register)
 • Eksport i import obiektów
 • Zabezpieczona komunikacja z hostem
 • Dywersyfikacja kluczy kryptograficznych
 • Uwierzytelnienie kart inteligentnych
 • Rola modułu w protokole TLS
 • Zabezpieczona komunikacja E2E (end to end)
 • Wsparcie dla WiFi
 • Komunikacja z wykorzystaniem NFC (near-field communication)

Alternatywne moduły bezpieczeństwa

 • Karty inteligentne Java Card
 • OPTIGA Trust X
 • ATECC608A
 • ATAES132A

Podobne szkolenia