Skuteczna komunikacja

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:SK

Poziom zaawansowania:

leadership

communication

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Skuteczna komunikacja

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Pracownicy pracujący pod presja czasu, realizujące wielopoziomowe zadania, osoby kontaktujące się z klientem, negocjujące umowy, pracownicy działu HR

Wymagania

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom, którym w pracy niezbędna jest dobra komunikacja i znajomość technik komunikacyjnych, zarówno w pracy z klientem, jak i współpracownikami

Zalety

 • Szkolenie to zawiera najistotniejsze informacje na temat skutecznego posługiwania się podstawowym narzędziem w komunikacji, jakim jest język
 • Zwraca również uwagę na komunikaty niewerbalne jako istotny element w codziennej komunikacji
 • W toku szkolenia poznajemy sposoby skutecznego oddziaływania na innych poprzez sposób, w jaki mówimy, co mówimy oraz kiedy mówimy, a kiedy zachowujemy milczenie
 • Uczy zrozumienia odmienności w postrzeganiu świata przez każdego z nas
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Opanowanie umiejętności skutecznej komunikacji w mówieniu i słuchaniu
 • Zdobycie umiejętności budowania jasnego przekazu
 • Opanowanie technik skutecznej komunikacji
 • Zrozumienie siebie w procesie komunikacji
 • Poznanie dynamiki relacji interpersonalnych
 • Poznanie właściwości komunikacji niewerbalnej
 • Poznanie zakłóceń w komunikacji

Program

Wstęp

 • Co to jest komunikacja?
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Korzyści z dobrej komunikacji

Techniki dobrej komunikacji

 • Parafraza
 • Klaryfikacja
 • Pytania otwarte zamknięte
 • Odzwierciedlenie
 • Dowartościowanie
 • Aktywne słuchanie

Mowa niewerbalna

 • Proksemika
 • Mowa ciała
 • Odczytywanie emocji z twarzy

Płaszczyzny komunikacji wg Schulza von Thuna

 • Autodiagnoza komunikacji
 • Płaszczyzny komunikacji: relacyjna, rzeczowa, apelowa, ujawniania siebie

Analiza transakcyjna wg Erica Berne

 • Komponent dziecka
 • Komponent dorosłego
 • Komponent rodzica

Informacja zwrotna

 • Komunikat ja
 • Wyrażanie prośby i oczekiwania
 • Konstruktywne wyrażanie niezadowolenia

Podobne szkolenia