ScrumBan - Professional Scrum with Kanban

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ScrumBan/PSK

Poziom zaawansowania:

agile

scrum

kanban

lean-it

project-management

agile-methods

scrumban

psk-1

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu ScrumBan - Professional Scrum with Kanban

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Członków problematycznych projektów pełnych nieoczekiwanych zmian, nieplanowanych zadań, błędów, czy nagłych zmian priorytetów
 • Zespołów Scrum chętnych, zamiast przydzielania zadań, skorzystać z pobierania zadań (push - pull)
 • Zespołów dla których Scrum ukończył się niepowodzeniem przez niewystarczające zasoby, ograniczenia czasowe sprintu czy inne problemy
 • Zespołów Service & Maintenance, gdzie praca nad rozwojem ma również duże znaczenie
 • Zespołów, w których praca sterowana jest wydarzeniami (event-driven)
 • Zespołów pracujących przy prototypach (POC)
 • Zespołów HR, rekrutacji, sprzedaży oraz wszystkich wspierających tworzenie wartości w organizacjach oraz chcących uporządkować swoją pracę

Wymagania

 • Rekomendowane jest doświadczenie w zwinnej pracy projektowej niezależnie od pełnionej roli w metodykach Scrum i Kanban
 • Zalecane jest przypomnienie się z ogólnodostępnych podstaw Scrum oraz Kanban przed samym szkoleniem
 • Egzamin PSK-1 Professional Scrum with Kanban - brak formalnych wymagań wstępnych. Zalecana znajomość angielskiego na poziomie B2

Zalety

 • Mocną stroną tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne podejście do metodyki ScrumBan biorące pod uwagę również zakres wymagany do egzaminu PSK-1
 • Uczestnicy szkolenia, poprzez aktywny udział w warsztatach i ćwiczeniach, będą mogli dobrać odpowiednie metody i narzędzia do swojej, konkretnej sytuacji projektowej
 • Szkolenie prowadzenia jest przez trenera doświadczonego w podejściu Scrum oraz Kanban, wykorzystującego połączoną metodykę ScrumBan od 4 lat w projektach IT
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie metodyki ScrumBan i dowiedzenie się jak wykorzystać ją w praktyce - gdy priorytety zmieniają się często i pojawiają się niespodziewane pilne zadania
 • Nauka tworzenia i utrzymywania tablicy ScrumBan dla dowolnego procesu wytwórczego
 • Dowiedzenie się w jaki sposób czerpać dodatkowe korzyści z połączenia praktyki Scrum i Kanban
 • Zrozumienie jak duży wpływ na zespół i organizację ma transparencja i widoczność pracy
 • Stworzenie modelu przepływu pracy Flow w kontekście frameworku Scrum, dzięki któremu sprawniej znajdziesz sposoby na zwiększenie efektywności zespołu oraz skróceniu Time to Market

Program

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

 • Powitanie uczestników - zasady, przerwy, wzajemne poznanie się
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia

Omówienie egzaminu i certyfikacji PSK-1 (opcjonalne)

 • Zakres merytoryczny egzaminu
 • Kryteria oceny

Krok w tył, 2 kroki do przodu - czyli zwinna powtórka

 • Wprowadzenie do procesów zwinnych
 • Główne zasady Scrum & Kanban
 • Pogromcy mitów
 • Scrum vs. Kanban

Fundamenty ScrumBan

 • Nieefektywna zwinność - czyli robimy Scrum i nam nie idzie
 • Scrum + Kanban + Lean - czyli czym jest ScrumBan?
 • Artefakty
 • Zdarzenia
 • Role
 • Wartości i zasady

Wdrażanie ScrumBan

 • Pierwszy krok - czyli jak zacząć?
 • Czy istniejący proces ma znaczenie?
 • Inspekcja i adaptacja

Zarządzanie procesem

 • Zarządzanie kolejką
 • Flow & Batch
 • Pull vs. Push
 • Planowanie wydania
 • ScrumBan Freeze
 • Triage - czyli segregacja rannych
 • ScrumBan a zespół rozproszony/wirtualny

ScrumBan Visual Management

 • Value Stream Mapping (opcjonalne)
 • Praktyczne podejście do wizualizacji czyli tablica ScrumBan

Test (opcjonalne)

Ulepszanie procesu = Zwiększanie efektywności zespołu?

 • Mniej znaczy więcej - czyli Limit Work in Progress
 • Znaczenie rytmu i kadencji zespołu
 • Identyfikacja zatorów w procesie
 • Popyt a przepustowość
 • Time to Market czyli Dobre > Perfekcyjne

Tworzenie wartości

 • Praca z wymaganiami w ScrumBan
 • Product Backlog
 • Szacowanie pracy
 • Jak ustalać priorytety?
 • Jakość czy Prędkość?
 • Czy ScrumBan wpływa na architekturę rozwiązania i produktu?

Przegląd kluczowych wskaźników w ScrumBan

 • WIP
 • Kolejki i czas oczekiwania
 • Blokery
 • Lead Time, Cycle Time, Throughput
 • Cumulative Flow Diagram
 • Obciążenie awaryjne (failure load)

Zdarzenia oparte na przepływie

 • The Sprint
 • Flow-Based Sprint Planning
 • Flow-Based Daily Scrum
 • Flow-Based Sprint Review
 • Flow-Based Sprint Retrospective

Podsumowanie

 • Środowisko - czyli kiedy warto stosować ScrumBan?
 • Czy potrzebne są specjalistyczne narzędzia?
 • Zróbmy sobie ScrumBan - 2h gra symulacyjna

Jak zdać egzamin? (opcjonalne)

 • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-ACP
 • Omówienie przydatnych materiałów
 • Dobre praktyki na egzaminie
 • Przykładowe pytania

Test (opcjonalne)

Podobne szkolenia