Robot Framework - rozszerzanie możliwości narzędzia (poziom zaawansowany)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ROBOT/TEST

Poziom zaawansowania:
javatesting

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Robot Framework - rozszerzanie możliwości narzędzia (poziom zaawansowany)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Biegła znajomość Robot Framework - tworzenie i uruchamianie testów, podstawowa znajomość języka programowania Python

Zalety

 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przedstawienie możliwości rozszerzenia funkcjonalności Robot Framework w testowaniu aplikacji za pomocą bibliotek Python i integracji z Java

Program

Efektywne edytowanie testów

 • Rozszerzanie możliwości RIDE
 • Alternatywne edytory testów Robot

Biblioteki Python

 • Przetwarzanie JSON
 • Przetwarzanie XML
 • Integracja z bazą danych (wywoływanie procedur składowanych)

Dynamiczne biblioteki Robot z użyciem Roboframework-tools

Interaktywne wykonywanie testów za pomocą Robotshell

Pliki zmiennych i wykorzystanie w zarządzaniu danymi testowymi

Mechanizm listenera i wykorzystanie w monitorowaniu i modyfikowaniu uruchamiania testów

Wykorzystanie Robot Framework w testowaniu aplikacji Java

 • Biblioteki Robot w języku Java

Integracja z Maven i Gradle

Integracja z Sikuli

Podobne szkolenia