Tworzenie GUI dla aplikacji Python

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:PYTHON/GUI

Poziom zaawansowania:
pythongui

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Tworzenie GUI dla aplikacji Python

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Umiejętność obsługi wybranego przez siebie środowiska programowania w języku Python
 • Znajomość języka Python w stopniu, pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających praktyczne doświadczenie
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nauka tworzenia bogatych, graficznych interfejsów użytkownika, do aplikacji pisanych w języku Python
 • Nauka tworzenia GUI w oparciu o system gotowych widżetów
 • Nauka projektowania GUI

Program

GUI

 • Problematyka
 • Słownictwo
 • Projektowanie interfejsów
 • Badania Usability

tkinter

 • Zastosowanie
 • Przegląd możliwości biblioteki
 • Najczęściej wykorzystywane obiekty
 • Projektowanie układu okien
 • Okna dialogowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Formularze
 • i10n - Internatcjonalizacja
 • l10n - Lokalizacja

PyGTK

 • Zastosowanie
 • Przegląd możliwości biblioteki
 • Najczęściej wykorzystywane obiekty
 • Projektowanie Układy okien
 • Okna dialogowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Formularze
 • i10n - Internatcjonalizacja
 • l10n - Lokalizacja

PyQT

 • Zastosowanie
 • Przegląd możliwości biblioteki
 • Najczęściej wykorzystywane obiekty
 • Projektowanie układu okien
 • Okna dialogowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Formularze
 • i10n - internacjonalizacja
 • l10n - lokalizacja

PySide2

 • Zastosowanie
 • Przegląd możliwości biblioteki
 • Najczęściej wykorzystywane obiekty
 • Projektowanie układu okien
 • Okna dialogowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Formularze
 • i10n - internacjonalizacja
 • l10n - lokalizacja

Podobne szkolenia