Przygotowanie do uzyskania certyfikatu OCP

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: OCP

POZIOM SZKOLENIA:

# ocp

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Osoby chcące przystąpić do egzaminu Oracle Certified Professional

Osoby chcące usystematyzować wiedzę w zakresie programowania w języku Java

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest znajomość zagadnień obejmowanych przez egzamin OCA

Przystąpienie do egzaminu OCP wymaga uzyskania certyfikatu OCA

ZALETY

Szkolenie jest stale uaktualniane do pojawiających się kolejnych wersji języka w oparciu o wymagania najnowszych wersji certyfikatów

W trakcie kursu uczestnicy przyglądają się specyficznym aspektom języka zawartym w egzaminach, poznają przykładowe pytania i realizują próbne testy cząstkowe i całościowe

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy uzyskali certyfikat OCP i wiedzą jak się do niego przygotować

Oprócz przygotowania do egzaminu szkolenie pomaga usystematyzować wiedzę dla programistów Java oraz może być sposobem na migrację do Javy z innego języka programowania

Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności programowania w języku Java w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu OCP

Szczegółowe przedstawienie (zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej) zagadnień obejmowanych przez egzamin, zwracając jednocześnie uwagę uczestników na specyficzne aspekty poszczególnych elementów języka Java

Program

 • Użycie klas: static inner class, local class, nested class, anonymous inner class
 • Użycie typu enum
 • Tworzenie i używanie wyrażeń lambda
 • Podstawowe wzorce projektowe
 • Tworzenie i wykorzystywanie klas ArrayList, TreeSet, TreeMap, ArrayDeque
 • Wykorzystanie interfejsów java.util.Comparator i java.lang.Comparable
 • Koncepcja strumieni w kontekście kolekcji
 • Tworzenie i wykorzystywanie typów generycznych
 • Przegląd interfejsów funkcjonalnych w pakiecie java.util.function
 • Wersje interfejsów funkcjonalnych dla typów prostych
 • Wyszukiwanie danych przy użyciu metod findFirst(), findAny(), anyMatch(), allMatch(), noneMatch()
 • Sortowanie danych
 • Użycie metod z klasy Collectors
 • Wykorzystanie klasy Optional
 • Tworzenie bloków try-catch i multi-catch
 • Użycie konstrukcji try-with-resources
 • Tworzenie zasobów auto-closeable
 • Wykorzystanie asercji
 • Omówienie klas wyjątków obowiązujących na egzaminie
 • Użycie klas LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period i Duration
 • Zarządzanie kodem obsługującym różne strefy czasowe
 • Formatowanie dat
 • Koncepcja strumieni w Java
 • Rodzaje strumieni
 • Strumienie Binarne (InputStream, OuputStream i pochodne)
 • Strumienie Znakowe (Reader, Writer i pochodne)
 • Zagadnienia kodowania w strumieniach znakowych
 • Łączenie strumieni
 • Strumienie skojarzone z plikami oraz interakcja z systemem plików klasy (File, RandomAccessFile, FileOutputStream,FileInputStream)
 • Interfejs Serializable
 • Serializacja obiektów do strumieni (ObjectOutputStream,ObjectInputStream)
 • Modyfikacja domyślnej serializacji
 • Standardowe wejście/wyjście
 • Przykłady strumieni specjalizowanych
 • Operowanie na ścieżkach do plików i katalogów z użyciem klasy Path
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie plików z użyciem klasy Files
 • Rekurencyjna nawigacja po drzewie katalogów
 • Odczyt i zmiana atrybutów plików i katalogów
 • Znajdowanie plików przy użyciu klasy PathMatcher
 • O JDBC
 • Rejestracja sterownika
 • Wykonywanie zapytań
 • Transakcje
 • Projektowanie warstwy dostępu do danych
 • Struktura pamięci
 • Metoda finalize i Garbage Collector
 • Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny
 • Pojęcie wątku
 • Konstrukcja wątków w Javie (Runnable i Thread)
 • Cykl życia wątku
 • Scheduler (zasada działania i priorytety)
 • Metody yield, join, sleep
 • Grupy wątków
 • Zagadnienia synchronizacji (wait, notify, notifyAll, zakleszczenie, zagłodzenie)
 • Klasy pakietu java.util.concurrent
 • Wykonawcy i pule
 • Fork/Join
 • Odczyt i zmiana ustawień językowych
 • Tworzenie pakietów zasobów dla poszczególnych języków
 • Ładowanie i używanie zasobów językowych w aplikacji
 • Formatowanie danych z użyciem NumberFormat, DateFormat

Autor szkolenia:

Paweł Kierat

Wieloletni programista aplikacji wszelakich na platformie Java i nie tylko, obecnie trener wewnętrzny w EPAM Systems. Znajomość różnych języków programowania, środowisk i narzędzi pozwala mi sprawnie rozwiązywać problemy z użyciem niecodziennych połączeń. Jestem fanem samorozwoju, pracy nad warsztatem programisty oraz jakości oprogramowania, także z użyciem metod formalnych. Fascynuje mnie rola języka naturalnego w codziennej pracy dewelopera.

Autor szkolenia:

Piotr Krogulec

Początki programowania to .NET i praca z systemami branżowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa. Później zwrot w stronę Javy i praca w Santander Bank Polska, gdzie buduje aplikacje udostępniające z największej instalacji Oracle Coherence w Europie oraz system integrujący silniki biometryczne (Spring Cloud stack).

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.