Przygotowanie do uzyskania certyfikatu OCA

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:OCA

Poziom zaawansowania:
oca

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Przygotowanie do uzyskania certyfikatu OCA

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób chcących przystąpić do egzaminu Oracle Certified Associate oraz usystematyzować wiedzę w zakresie programowania w języku Java

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w stopniu podstawowym w dowolnym obiektowym języku

Zalety

 • Szkolenie jest stale uaktualniane do pojawiających się kolejnych wersji języka w oparciu o wymagania najnowszych wersji certyfikatów
 • W trakcie kursu uczestnicy przyglądają się specyficznym aspektom języka zawartym w egzaminach, poznają przykładowe pytania i realizują próbne testy cząstkowe i całościowe
 • Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy uzyskali certyfikat OCA i wiedzą jak się do niego przygotować
 • Oprócz przygotowania do egzaminu szkolenie pomaga usystematyzować wiedzę dla programistów Java oraz może być sposobem na migrację do Javy z innego języka programowania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności programowania w języku Java w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu OCA
 • Szkolenie zostało przygotowane tak, by szczegółowo przedstawić (zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej) zagadnienia obejmowane przez egzamin, zwracając jednocześnie uwagę uczestników na specyficzne aspekty poszczególnych elementów języka Java
 • Materiał szkolenia jest rozłożony na 3 dni wykładów i warsztatów

Program

Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o certyfikacie OCA
 • Cele certyfikatu OCA
 • Podejście do egzaminu - formalności
 • Zasoby internetowe

Podstawy języka Java

 • Struktura klas, interfejsów i ich komponentów
 • Wykonywalne klasy Java, metoda main()
 • Pakiety, importowanie klas, import statyczny
 • Zakres widoczności, modyfikatory

Typy danych

 • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych, identyfikatory
 • Zmienne typów prostych, tablicowych, wyliczeniowych
 • Klasy opakowujące
 • Zmienne typów obiektowych, referencje do obiektów
 • Operatory przypisania, arytmetyczne, logiczne, priorytet operatorów

Instrukcje sterujące wykonaniem programu

 • Instrukcje warunkowe: if, else, switch
 • Pętle for, for-each, while, do-while
 • Instrukcje break, continue, wykorzystanie etykiet

Operacje na tablicach

 • Tablice obiektów, deklaracja, alokacja, inicjalizacja
 • Tablice jednowymiarowe
 • Tablice wielowymiarowe

Pętle

 • Pętla while i do/while
 • Pętla for oraz for-each
 • Używanie słów kluczowych break i continue

Pola, metody i enkapsulacja

 • Zasięg zmiennych
 • Zmienne składowe obiektu i klasy (pola)
 • Deklaracja metod, parametry, wartość zwracana
 • Przekazywanie argumentów do metod
 • Przeładowanie metod (overload)
 • Konstruktory, bloki inicjalizacyjne
 • Cykl życia obiektu
 • Enkapsulacja

Dziedziczenie

 • Dziedziczenie z użyciem klas i interfejsów
 • Dziedziczenie a zakres widoczności
 • Dziedziczenie a przypisania, operator instanceof
 • Używanie konstruktorów i metod nadklasy
 • Polimorfizm, rzutowanie, overload a override

Obsługa wyjątków

 • Koncepcja sytuacji wyjątkowych w Java
 • Typy sytuacji wyjątkowych (klasy Exception, RuntimeException, Error)
 • Obsługa wyjątków (klauzule try, catch, multi-catch, finally)
 • Przegląd wybranych wyjątków

Praca z podstawowymi klasami z JDK

 • Klasa String, StringBuffer, StringBuilder
 • Operacje na napisach, równość napisów
 • Interfejs List, klasa ArrayList
 • Wyrażenia lambda i interfejs Predicate
 • Praca z wybranymi klasami z pakietu java.time

Przykładowy test OCA

Podobne szkolenia