Przygotowanie do egzaminu Spring Professional

4450 PLN+23% VAT (5473 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPC

Poziom zaawansowania:

spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Przygotowanie do egzaminu Spring Professional

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osoby przygotowujące się/chcące zdać egzamin Spring Professional

Wymagania

 • Praktyczna znajomość najważniejszych elementów Spring framework

Zalety

 • Gruntowne powtórzenie zakresu materiału obowiązującego na egzaminie
 • Zwrócenie uwagi na formę i potencjalne pułapki dotyczące egzaminu
 • Omówienie przykładowych pytań
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Powtórzenie, ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy
 • Przedstawienie obowiązujących zagadnień egzaminacyjnych
 • Zapoznanie z formą egzaminu oraz omówienie przykładowych pytań

Program

Informacje o egzaminie

 • Zakres materiału
 • Forma
 • Kryteria zaliczenia
 • Rekomendowane materiały dodatkowe
 • Test wstępny (sprawdzenie posiadanej wiedzy)

Kontener, wstrzykiwanie zależności/inwersja kontroli

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Programowanie aspektowe

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Utrwalanie/dostęp do danych: JDBC, transakcje, Spring Data JPA

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Spring MVC, warstwa webowa i usługi RESTowe

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Spring Security

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Spring Boot

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Testowanie

 • Teoretyczne omówienie wymaganych zagadnień
 • Realizacja przykładów praktycznych
 • Przegląd i wyjaśnienie przykładowych pytań
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Podsumowanie

 • Test końcowy
 • Wskazówki/zwrócenie uwagi na istotne elementy egzaminu

Podobne szkolenia