Programowanie w języku Scala

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:SCALA/J

Poziom zaawansowania:
scala

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w języku Scala

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści Javy zainteresowani budową aplikacji z wykorzystaniem języka i ekosystemu Scala lub tematyką programowania funkcyjnego

Wymagania

 • Znajomość programowania obiektowego
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java

Zalety

 • Forma warsztatowa, wiele zadań z przygotowanymi testami które pozwalają na szybką weryfikację poprawności rozwiązania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości języka, dobrych praktyk programowania oraz polecanych narzędzi

Program

Konfiguracja środowiska i pierwszy program

 • Interpreter (REPL)
 • IDE
 • Pierwszy program
 • Wyrażenia (statement vs expression)
 • Simple Build Tool (SBT) oraz organizacja kodu źródłowego

Podstawy programowania obiektowego w Scali

 • Klasy i cechy (traits)
 • Obiekty
 • Dziedziczenie
 • Pola mutowalne i niemutowalne
 • Kontrola widoczności
 • Case class i obiekty towarzyszące
 • Operatory
 • Hierarchia typów
 • Nadpisywanie funkcji (override)

Kolekcje i programowanie funkcyjne

 • Kolekcje w bibliotece standardowej
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Rozwijanie funkcji (currying)
 • Parametry przekazywane przez nazwę
 • Kolekcje mutowalne i niemutowalne
 • Popularne operacje na kolekcjach (tail, head, zip itp)

Testowanie aplikacji

 • Specs2, ScalaTest, ScalaCheck
 • Mockowanie
 • ScalaTest DSL
 • ScalaTest matchers

Instrukcja for - for loop/for comprehension

Dopasowanie wzorców - Pattern matching

 • Proste zastosowania Some/None
 • Dopasowanie do case class (pl. klasy przypadku)
 • Wyrażenia regularne
 • Dopasowanie warunkowe - pattern guards
 • Dopasowanie po typie i sealed classes
 • Definiowanie własnych ekstraktorów

Klasy, metody i parametry domniemane (Implicits)

Simple Build Tool (SBT) - tematy zaawansowane

Obsługa wyjątków

 • W stylu obiektowym (try/catch)
 • W stylu funkcyjnym (Try/Success/Failure)

Współbieżność i leniwe przetwarzanie

 • Wywołania asynchroniczne (futures and promises)
 • Kontekst uruchomienia (execution context)
 • Leniwość (lazy val)
 • Strumienie

Klasy generyczne

 • Wariancje
 • Ograniczanie parametrów typów generycznych

Integracja z kodem Javy

Przykładowa aplikacja

 • Przegląd najpopularniejszych frameworków
 • Implementacja interfejsu REST
 • Połączenie z bazą danych
 • Języki dziedzinowe - DSL

Podobne szkolenia