Programowanie funkcyjne w języku PureScript

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PURE/FN

Poziom zaawansowania:
functional-programmingpurescript

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie funkcyjne w języku PureScript

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący tworzyć aplikacje fullstack z użyciem podejścia funkcyjnego
 • Programiści chcący zwiększyć efektywność pracy, poszerzyć posiadane umiejętności i poznać język PureScript

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć - nauka przez praktykę
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące konwencje oraz dobre praktyki
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przyswojenie składni języka PureScript, obowiązujących konwencji kodowania oraz istotnych idiomów programistycznych
 • Kompleksowe wprowadzenie do funkcyjnego paradygmatu programowania
 • Poznanie najważniejszych elementów SDK
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami deweloperskimi

Program

Programowanie funkcyjne

 • Definicja, podstawowe założenia, zalety, wyzwania
 • Pure functions
 • Niezmienność
 • Referential transparency
 • Rekurencja
 • Pattern matching
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Kompozycja, częściowa aplikacja, currying
 • Funkcje polimorficzne
 • Funkcyjne struktury danych

Podstawy języka PureScript

 • Przygotowanie środowiska
 • Tworzenie i konfiguracja projektu
 • Typy wbudowane
 • Funkcje i wyrażenia
 • Operatory
 • Wykorzystanie pattern matching
 • Wyrażenia logiczne (if-then-else, case, guards)
 • Bindings (where, let)
 • Definiowanie typów niestandardowych
 • Zastosowanie rekurencji
 • Wykorzystanie biblioteki standardowej

Funkcyjne budowanie abstrakcji

 • Kompozycja funkcji w praktyce
 • Praca z listami i drzewami
 • Algebraic Data Types (ADT)
 • Typeclasses
 • Elementy algebry abstrakcyjnej
 • Functors, Applicative Functors, Monads
 • Synchroniczne i asynchroniczne efekty uboczne

Programowanie funkcyjne w realnym projekcie

 • Interakcja ze środowiskiem zewnętrznym / poprawne wykorzystanie kodu powodującego efekty uboczne
 • Zarządzanie stanem
 • Dostęp do danych
 • Logika biznesowa
 • Budowanie interfejsu z użyciem Halogen framework
 • Integracja
 • Testowanie

Podobne szkolenia