Programowanie funkcyjne w języku Haskell

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:HASKELL/FN

Poziom zaawansowania:
functional-programminghaskell

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie funkcyjne w języku Haskell

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący tworzyć aplikacje z użyciem paradygmatu funkcyjnego
 • Programiści chcący zwiększyć efektywność codziennej pracy oraz poznać nowe sposoby budowania abstrakcji i rozwiązywania problemów

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć - nauka przez praktykę
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące konwencje oraz dobre praktyki
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przyswojenie składni języka Haskell, poznanie obowiązujących konwencji kodowania oraz najważniejszych idiomów programistycznych
 • Kompleksowe wprowadzenie do funkcyjnego paradygmatu programowania
 • Poznanie najważniejszych elementów SDK
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami deweloperskimi

Program

Programowanie funkcyjne

 • Definicja, założenia, zalety, wyzwania
 • Podstawy rachunku lambda
 • Wyrażenia i ich ewaluacja
 • Czyste funkcje
 • Częściowa aplikacja i currying funkcji
 • Niezmienność
 • Neutralność referencyjna
 • Rekurencja
 • Funkcje wyższego rzędu i kompozycja
 • Funkcje polimorficzne
 • Funkcyjne struktury danych

Podstawy języka Haskell

 • Przygotowanie środowiska
 • Tworzenie i konfiguracja projektu
 • Typy wbudowane
 • Funkcje i wyrażenia
 • Operatory
 • Pattern matching
 • Wyrażenia logiczne (if-then-else, case, guards)
 • Definiowanie typów niestandardowych
 • Zastosowanie rekurencji
 • Wykorzystanie biblioteki standardowej
 • Organizacja kodu z użyciem modułów
 • Wykorzystanie zewnętrznych zależności

Funkcyjne budowanie abstrakcji

 • Kompozycja funkcji w praktyce
 • Typeclasses
 • Algebraic Data Types (ADT)
 • Praca z listami i drzewami
 • Elementy algebry abstrakcyjnej m.in. magma, semigroup, monoid, group, semigroup
 • Functors, Applicative Functors, Traversables
 • Monads

Programowanie funkcyjne w realnym projekcie

 • Synchroniczne i asynchroniczne efekty uboczne
 • Interakcja ze środowiskiem zewnętrznym / poprawne wykorzystanie kodu powodującego efekty uboczne
 • Zarządzanie stanem
 • Architektura projektu

Podobne szkolenia