Praktyczne zastosowanie bibliotek Boost oraz nowych standardów C++

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:CPP/BOOST

Poziom zaawansowania:
boost

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Praktyczne zastosowanie bibliotek Boost oraz nowych standardów C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, NetBeans, Vim)
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 • Biegła znajomość narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera
 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie średnio i zaawansowanym
 • Dodatkowo mile widziana jest znajomość aspektów sprzętowych platformy x86 (przydzielanie i zarządzanie pamięcią, alokacja rejestrów, konwencje wywołań, optymalizacje)

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej tworzenia zaawansowanych rozwiązań w języku C++
 • Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
 • Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w kontekście standardu C++17
 • Testowanie jednostkowe aplikacji w języku C++
 • Tworzenie aplikacji z użyciem bibliotek składowych Boost
 • Zapoznanie ze współczesnymi bibliotekami języka C++ przetwarzającymi dane w różnorodnych formatach

Program

Algorytmy i iteratory biblioteki standardowej - uzupełnienia związane ze standardami C++11, C++14 i C++17

 • Wydajność algorytmów standardowych
 • Stosowanie algorytmów i iteratorów
 • Algorytmy i kontenery dostępne w ramach standardów C++11, C++14 i C++17
 • Modyfikacja działania algorytmów standardowych

STL - uzupełnienie i przypomnienie wiedzy

 • Szablony - stosowanie i reguły dopasowań
 • Reguły SFINAE (ang. substitution failure is not an error)
 • Wzorzec „zadziwiająco często powracającego szablonu” CRTP (ang. curiously recurring template pattern)
 • Trik Bartona-Nackmana (ang. Barton-Nackman trick)
 • Kruczki i sztuczki związane ze stosowaniem szablonów
 • Szablon o zmiennej liczbie argumentów (ang. variadic templates)
 • Szablony zagnieżdżone

Mechanizmy i elementy standardu C++17

 • Manipulacja typem
 • Nowe słowa kluczowe
 • Mechanizmy kontroli definiowania i instancji klas
 • Wyjątki i obsługa w środowisku wielowątkowym
 • Rozszerzenia biblioteki standardowej
 • Wyrażenia lambda

Cechy typów (ang. type traits)

 • Pojęcie cechy typu i manipulowanie nim
 • Cechy typów w bibliotece standardowej
 • Rozwiązywanie najczęstszych problemów z użyciem cechy typów
 • Własne cechy typów - tworzenie i stosowanie
 • Rozszerzenia C++17

Wykładnie - praktyczne stosowanie

 • Pojęcie wykładni (ang. class policy)
 • Wykładnie - wady i zalety
 • Tworzenie i stosowanie własnych wykładni
 • Implementacja popularnych wzorców projektowych z użyciem wykładni
 • Programowanie aspektowe, a wykładnie

Inteligentne wskaźniki

 • Rodzaje inteligentnych wskaźników
 • Problem własności/przynależności
 • Stosowanie inteligentnych wskaźników w codziennej pracy

Testowanie aplikacji w języku C++

 • TDD w języku C++ - zasady i stosowanie
 • xUnit - elementy i stosowanie
 • Prawidłowe tworzenie testów
 • Zasady TDD a biblioteka cppunit
 • Warsztat praktyczny testowania

Boost Test - biblioteka wspierająca testowanie

 • Przegląd elementów Boost Test
 • Implementacja testów w bibliotece Boost Test
 • Testy rozszerzone

Boost - przegląd przydatnych bibliotek

 • Zakresy zastosowań bibliotek Boost
 • Specyfika implementacji i stosowania
 • Przykładowe zastosowania bibliotek
 • Biblioteki Boost a nowe standardy języka C++

Boost Regex

 • Zakres stosowania Boost Regex
 • Typowe operacje związane z analizą wyrażeń regularnych
 • Kruczki i sztuczki zastosowania Boost Regex
 • Optymalizacja mechanizmów biblioteki we własnych aplikacjach

Boost Property Tree

 • Przeznaczenie biblioteki Boost Property Tree
 • Zakres wydajnego stosowania Boost Property Tree

Boost Meta State Machine/Boost Statechart

 • Paradygmat programowania maszyny stanu
 • Wsparcie dla programowania maszyny stanu dostarczane wraz z bibliotekami z rodziny Boost
 • Warsztat implementacji maszyny stanu

Boost Algorithm

 • Boost Algorithm jako uzupełnienie biblioteki standardowej
 • Algorytmy przeszukiwania
 • Algorytmy pracujące na sekwencjach
 • Warsztat implementacji

Boost Asio

 • Asynchroniczny dostęp do danych z użyciem Boost Asio
 • Wsparcie komunikacji sieciowej
 • Asio a przesyłanie danych sieciowych
 • Sygnały
 • Warsztat implementacji

Boost Filesystem

 • Przenośność zapewniana przez Boost Filesystem
 • Boost Filesystem a nowe standardy języka C++
 • Przechwytywanie błędów w Boost Filesystem
 • Warsztat implementacji

Boost Interprocess

 • Współdzielenie struktur pomiędzy procesami
 • Synchronizacja pracy procesów
 • Alokatory i zarządzanie pamięcią
 • Boost Interprocess a inteligentne wskaźniki

Boost Intrusive

 • Wydajność i zalety struktur intruzywnych
 • Intruzywne wersje kontenerów
 • Analiza wydajności tradycyjnych rozwiązań i rozwiązań Boost Intrusive

Boost MPL

 • Metaprogramowanie - pojęcia, algorytmy i warsztat
 • Szybkie wprowadzenie do metaprogramowania
 • Metaprogramowanie a rzeczywiste wyzwania
 • Warsztat implementacji

Profilowanie aplikacji w języku C++

 • Pojęcie wąskich gardeł w aplikacji
 • Mechanizmy i rodzaje profilowania aplikacji w C++
 • Warsztat implementacji

Podobne szkolenia