PostGIS jako platforma do przechowywania, przetwarzania i analizy danych przestrzennych

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:POSTGIS

Poziom zaawansowania:
postgis

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu PostGIS jako platforma do przechowywania, przetwarzania i analizy danych przestrzennych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką danych przestrzennych i ich funkcjonowania w PostgreSQL + PostGIS

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie SQL i relacyjnych baz danych
 • Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej i PL/pgSQL

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasilania, przechowywania, edycji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy PostgreSQL i dodatku PostGIS
 • Nauka dokonywania importu danych przestrzennych
 • Nauka efektywnego przechowywania i zarządzania danymi przestrzennymi zgromadzonymi w strukturze bazy danych
 • Poznanie jak edytować, analizować i przetwarzać dane przestrzenne przy pomocy wbudowanych mechanizmów PostGIS
 • Nauka eksportowania i udostępniania danych przestrzennych w standardowych formatach
 • Samodzielne wykorzystywanie PostGIS we wszelkich aspektach przechowywania danych przestrzennych w bazie danych

Program

Wstęp - co to jest GIS?

Instalacja i tworzenie przestrzennej bazy danych

Wektorowe dane przestrzenne w PostGIS

 • Obiekty geometryczne w bazie danych
 • Metadane geometryczne
 • Układy współrzędnych

Import danych do PostGIS

 • Instrukcja INSERT
 • Ładowanie danych z plików (shp2pgsql, QuantumGIS)

Zakładanie i używanie indeksów przestrzennych

Zarządzanie danymi rastrowymi

 • Rastrowe typy danych
 • Ładowanie i tworzenie rastrów (raster2pgsql, funkcje wbudowane, QuantumGIS)
 • Katalogowanie informacji o rastrach w bazie danych
 • Pobieranie rastrów z bazy na przykładzie PHP

Analiza, edycja i przetwarzanie danych przestrzennych w bazie danych

 • Konstruktory geometrii
 • Wydobywanie właściwości geometrii
 • Edycja danych geometrycznych
 • Funkcje konwersji geometrii na standardowe formaty
 • Relacje przestrzenne i pomiary
 • Przetwarzanie geometrii
 • Odniesienie liniowe (Linear Referencing)
 • Funkcje agregacji
 • Działania na rastrach

Eksport danych przestrzennych

 • Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji i bibliotek (GDAL/OGR, OpenJUMP, QuantumGIS

Podobne szkolenia