PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: PMI/ACP

Powiadom
o kolejnych terminach

# agile

# scrum

# management

# kanban

O szkoleniu

DLA KOGO?

Osoby, które mają związek z metodykami zwinnymi w codziennej pracy

Osoby, które pragną uzyskać oficjalny certyfikat PMI-ACP

Osoby, które uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych

Osoby, które są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów

Osoby, które zajmują się w organizacji audytem projektów

Osoby, które pełnią rolę szefa lub członków zespołów Agile

Osoby, które zajmują się projektowaniem, tworzeniem i testowaniem produktów

Osoby, które chcą poznać zwinne metody zarządzania projektami wspierane przez PMI

WYMAGANIA

Rekomendowane jest min. roczne ogólne doświadczenie w zwinnej pracy projektowej niezależnieod pełnionej roli.

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Zalecane jest zapoznanie się z ogólno dostępnymi podstawami Agile.

Aby podejść do egzaminu PMI-ACP, należy spełniać wymagania certyfikacji PMI-ACP.

Znajomość angielskiego na poziomie B2.

ZALETY

W celu jak najlepszego wsparcia i pokierowania nauką kandydatów, realizujemy intensywny, modułowy kurs, obejmujący wszystkie tematy objęte zakresem egzaminu na certyfikat PMI-ACP®. Kurs prowadzony będzie w formie warsztatu, w sposób ułatwiający skuteczną naukę samodzielną. Uczestnicy będą również mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach, tak aby potrafili zrobić użytek zarówno ze swojej wiedzy, jak i technik zdawania egzaminu.

Podczas szkolenia zapewniamy podstawy teoretyczne, konieczne do podejścia do egzaminu. Wyjaśniamy narzędzia i techniki oparte na przykładach z życia, które ułatwiają ich zrozumienie, w czym pomaga nasz trener/wykładowca, posiadający ponad 10 lat doświadczeń w dziedzinie agile.

Trener posiada certyfikaty PMP® i PMI-ACP® i ma wieloletnie doświadczenie w metodykach predyktywnych, jak i adaptacyjnych (Agile).

Szkolenie to nie koncentruje się na jakimś konkretnym podejściu zwinnym (Agile), ale dostarcza szerokiej wiedzy i znajomości najważniejszych istniejących na rynku metodyk, czy ram pracy (ang. framework).

Program tego szkolenia pokrywa cały zakres wiedzy wymagany do zdania egzaminu PMI-ACP®, oswaja ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omawia praktyczne przykłady ilustrujące zdobytą wiedzę. Odbycie tego szkolenia dostarcza również 21 godzin szkoleń związanych z Agile wymaganych do podejścia do egzaminu. Słownictwo używane na szkoleniu jest angielskie, zgodnie z językiem egzaminu.

Zrozumienie procesów zarządzania projektem metodami „zwinnymi”.

Dogłębne zrozumienie procesów, narzędzi i technik metodyki Agile.

Praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM.

Praktyczna wiedza potrzebna do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach.

Informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®, porady odnośnie zdawania.

Wszystkie obszary wiedzy metodyki Agile potrzebne do uzyskania certyfikacji.

Cele szkolenia

Przygotowanie do zdania egzaminu (PMI-ACP)®

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metodyk zwinnych

Przedstawienie charakterystyki i różnic między poszczególnymi metodami Agile

Oswojenie ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omówieniu praktycznych przykładów ilustrujących zdobytą wiedzę

Nauczenie wykorzystania 10 narzędzi i technik, oraz 43 umiejętności, których znajomość jest wymagana na egzaminie

Przeprowadzenie uczestników przez cały cykl życia projektu w Agile

Dostarczenie dobrych praktyk w wymagających obszarach, np. skalowanie metod zwinnych na duże projekty, współdzielone zespoły, czy portfel projektów Agile

Przekazanie wiedzy na temat metod planowania, szacowania i priorytetyzacja wymagań wg. Agile

Pełne przygotowanie do zdania egzaminu

Program

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 • Warunki podejścia do egzaminu
 • Zakres merytoryczny egzaminu
 • Kryteria oceny
 • Historia i geneza Agile
 • Manifest Agile i jego główne zasady
 • Model tradycyjny a model iteracyjny cyklu życia projektu
 • Rozwój podejścia Agile, idea i kluczowe zasady
 • Metodyki zwinne (SCRUM, XP, Lean)
 • Role
 • Artefakty
 • Ceremonie
 • Innowacyjne techniki zbierania wymagań
 • Techniki estymacji zadań
 • Techniki priorytetyzacji wymagań
 • Rola Właściciela Produktu
 • Wizja produktu
 • Wymagania i zakres
 • Zarządzanie jakością produktu
 • Relacje w zespole
 • Komunikacja
 • Zadania ScrumMastera
 • Zarządzanie vs Przywództwo w Agile
 • Interesariusze
 • Omówienie modelu realizacji projektu
 • Śledzenie i monitorowanie postępu projektu
 • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie zespołem i kluczowe umiejętności interpersonalne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Agile PMO
 • Kończenie projektu
 • Cele szacowania
 • Metody zwinnego szacowania
 • Współpraca z zewnętrznym dostawcą
 • Cele retrospekcji
 • Przykładowe scenariusze retrospekcji
 • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)
 • Kończenie projektu
 • Odchudzanie procesów
 • Lean Software Development
 • Kanban in Software Development
 • ScrumBan
 • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-ACP
 • Omówienie przydatnych materiałów
 • Dobre praktyki na egzaminie
 • Przykładowe pytania

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.