PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)

2680 PLN+23% VAT (3296 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PMI/ACP

Poziom zaawansowania:
agilescrummanagementkanban

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja
Brak dostępnych terminów

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osoby, które mają związek z metodykami zwinnymi w codziennej pracy
 • Osoby, które pragną uzyskać oficjalny certyfikat PMI-ACP
 • Osoby, które uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów
 • Osoby, które zajmują się w organizacji audytem projektów
 • Osoby, które pełnią rolę szefa lub członków zespołów Agile
 • Osoby, które zajmują się projektowaniem, tworzeniem i testowaniem produktów
 • Osoby, które chcą poznać zwinne metody zarządzania projektami wspierane przez PMI

Wymagania

 • Rekomendowane jest min. roczne ogólne doświadczenie w zwinnej pracy projektowej niezależnie od pełnionej roli
 • Brak formalnych wymagań wstępnych
 • Zalecane jest zapoznanie się z ogólnodostępnymi podstawami Agile
 • Aby podejść do egzaminu PMI-ACP, należy spełniać wymagania certyfikacji PMI-ACP
 • Znajomość angielskiego na poziomie B2

Zalety

 • W celu jak najlepszego wsparcia i pokierowania nauką kandydatów, realizujemy intensywny, modułowy kurs, obejmujący wszystkie tematy objęte zakresem egzaminu na certyfikat PMI-ACP®. Kurs prowadzony będzie w formie warsztatu, w sposób ułatwiający skuteczną naukę samodzielną. Uczestnicy będą również mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach, tak aby potrafili zrobić użytek zarówno ze swojej wiedzy, jak i technik zdawania egzaminu
 • Podczas szkolenia zapewniamy podstawy teoretyczne, konieczne do podejścia do egzaminu. Wyjaśniamy narzędzia i techniki oparte na przykładach z życia, które ułatwiają ich zrozumienie, w czym pomaga nasz trener/wykładowca, posiadający ponad 10 lat doświadczeń w dziedzinie agile
 • Trener posiada certyfikaty PMP® i PMI-ACP® i ma wieloletnie doświadczenie w metodykach predyktywnych, jak i adaptacyjnych (Agile)
 • Szkolenie to nie koncentruje się na jakimś konkretnym podejściu zwinnym (Agile), ale dostarcza szerokiej wiedzy i znajomości najważniejszych istniejących na rynku metodyk, czy ram pracy (ang. framework)
 • Program tego szkolenia pokrywa cały zakres wiedzy wymagany do zdania egzaminu PMI-ACP®, oswaja ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omawia praktyczne przykłady ilustrujące zdobytą wiedzę. Odbycie tego szkolenia dostarcza również 21 godzin szkoleń związanych z Agile wymaganych do podejścia do egzaminu. Słownictwo używane na szkoleniu jest angielskie, zgodnie z językiem egzaminu
 • Zrozumienie procesów zarządzania projektem metodami „zwinnymi”
 • Dogłębne zrozumienie procesów, narzędzi i technik metodyki Agile
 • Praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM
 • Praktyczna wiedza potrzebna do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach
 • Informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®, porady odnośnie zdawania
 • Wszystkie obszary wiedzy metodyki Agile potrzebne do uzyskania certyfikacji
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przygotowanie do zdania egzaminu (PMI-ACP)®
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metodyk zwinnych
 • Przedstawienie charakterystyki i różnic między poszczególnymi metodami Agile
 • Oswojenie ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omówieniu praktycznych przykładów ilustrujących zdobytą wiedzę
 • Nauczenie wykorzystania 10 narzędzi i technik, oraz 43 umiejętności, których znajomość jest wymagana na egzaminie
 • Przeprowadzenie uczestników przez cały cykl życia projektu w Agile
 • Dostarczenie dobrych praktyk w wymagających obszarach, np. skalowanie metod zwinnych na duże projekty, współdzielone zespoły, czy portfel projektów Agile
 • Przekazanie wiedzy na temat metod planowania, szacowania i priorytetyzacja wymagań wg. Agile
 • Pełne przygotowanie do zdania egzaminu

Program

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

 • Powitanie uczestników - zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia

Omówienie egzaminu i certyfikacji PMI-ACP®

 • Warunki podejścia do egzaminu
 • Zakres merytoryczny egzaminu
 • Kryteria oceny

Wprowadzenie do Agile

 • Historia i geneza Agile
 • Manifest Agile i jego główne zasady
 • Model tradycyjny a model iteracyjny cyklu życia projektu
 • Rozwój podejścia Agile, idea i kluczowe zasady
 • Metodyki zwinne (SCRUM, XP, Lean)

Podstawy Scrum

 • Role
 • Artefakty
 • Ceremonie

Zarządzanie pracą Product Backlog

 • Innowacyjne techniki zbierania wymagań
 • Techniki estymacji zadań
 • Techniki priorytetyzacji wymagań

Test

Zarządzanie produktem

 • Rola Właściciela Produktu
 • Wizja produktu
 • Wymagania i zakres
 • Zarządzanie jakością produktu

Praca w zespole Scrum

 • Relacje w zespole
 • Komunikacja
 • Zadania Scrum Mastera
 • Zarządzanie vs Przywództwo w Agile
 • Interesariusze

Model zarządzania projektem wg Agile

 • Omówienie modelu realizacji projektu
 • Śledzenie i monitorowanie postępu projektu
 • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie zespołem i kluczowe umiejętności interpersonalne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Agile PMO
 • Kończenie projektu

Test

Szacowanie projektów

 • Cele szacowania
 • Metody zwinnego szacowania
 • Współpraca z zewnętrznym dostawcą

Retrospekcje

 • Cele retrospekcji
 • Przykładowe scenariusze retrospekcji

Monitorowanie projektu

 • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)
 • Kończenie projektu

Lean & Kanban & ScrumBan

 • Odchudzanie procesów
 • Lean Software Development
 • Kanban in Software Development
 • ScrumBan

Kodeks etyki

Jak zdać egzamin?

 • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-ACP
 • Omówienie przydatnych materiałów
 • Dobre praktyki na egzaminie
 • Przykładowe pytania

Test

Podobne szkolenia