Obsługa oprogramowania SAGA GIS na poziomie podstawowym

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:SAGA/F

Poziom zaawansowania:
saga gis

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Obsługa oprogramowania SAGA GIS na poziomie podstawowym

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu systemów informacji geograficznej oraz analiz przestrzennych
 • Zostało opracowane z myślą o specjalistach różnych dziedzin, którzy przetwarzają dane przestrzenne i wykorzystują analizy przyrodnicze, chcących poszerzyć swoje umiejętności o obsługę nowego oprogramowania

Wymagania

 • Umiejętność analizy danych

Zalety

 • Najistotniejszym elementem w pełni bezpłatnej aplikacji open source SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) jest szeroki zestaw narzędzi do analizy danych przestrzennych w tym głównie rastrowych
 • Program służy również do przetwarzania danych wektorowych i tabelarycznych. SAGA udostępnia około 120 modułów, które służą do analizy terenu, symulacji procesów dynamicznych, interpolacji i analiz geostatystycznych, przetwarzania i analizy obrazów rastrowych, transformacji odwzorowań, importu, eksportu i konwersji danych oraz ich wizualizacji
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z oprogramowaniem SAGA GIS (interfejs graficzny, ustawienia, funkcje) oraz jego możliwościami z zakresu przetwarzania danych i analiz przestrzennych (podstawowe moduły rastrowe i wektorowe)

Program

Czym jest SAGA GIS

Interfejs graficzny

Konfiguracja programu

Praca z plikami rastrowymi

Praca z tabelami

Praca z plikami wektorowymi

Przygotowywanie wydruków

Kalibracja obrazów rastrowych

Podstawowe moduły rastrowe

Podstawowe moduły wektorowe

Import i eksport danych w różnych formatach

Podobne szkolenia