Nowoczesne techniki stylowania aplikacji z CSS

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:CSS/ADV

Poziom zaawansowania:

javascript

css

frontend

style

rwd

scss

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Nowoczesne techniki stylowania aplikacji z CSS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący poszerzyć swoje kompetencje związane z warstwą CSS aplikacji webowych

Wymagania

 • Podstawowa znajomość CSS

Zalety

 • Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik potrafił samodzielnie zaimplementować typowe rozwiązania, spotykane w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości CSS wspieranych przez współczesne przeglądarki i nabycie praktycznych umiejętności ich wykorzystywania

Program

CSS - uzupełnienie podstaw

 • Selektory, pseudoselektory i pseudoklasy
 • Specificity
 • Jednostki: od px do vmin
 • Box model
 • Media Queries

Praca z kolorem

 • Formaty kolorów
 • Gradienty
 • Filtry

Obrazki

 • Wymiarowanie grafik tła i elementów img
 • Responsywność z scrset
 • Praktyczne możliwości elementu picture

SVG

 • Zastosowania
 • Optymalizacja
 • SVG zewnętrzne a inline
 • Stylowanie SVG

Animacje

 • Podstawy transition i animation
 • Wydajność
 • Debugging
 • Web Animation API
 • Biblioteki do animacji

Flexbox

 • Możliwości
 • Wymiarowanie elementów
 • Pozycjonowanie elementów

CSS Grid

 • Założenia
 • Grid a Flexbox
 • Definiowanie siatki
 • Rozkład elementów na siatce
 • Pozycjonowanie elementów
 • Fallback dla starszych przeglądarek

CSS Custom Properties

 • Założenia
 • Praktyczne zastosowania
 • CSS Variables a zmienne w SASS/Less

CSS-in-JS

 • Możliwości
 • Wady i zalety
 • Praktyczne implementacje

Implementacja motywów (themes)

 • Podejście CSS-only
 • Podejście CSS-in-JS

Podobne szkolenia