Nowoczesne aplikacje webowe oparte o JEE7 oraz AngularJS

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: JEE7/ANG

# web-application

# jee7

# html

# html5

# angularjs

# angular

# javascript

Autor szkolenia:
Łukasz Andrzejewski

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane do programistów Java wykorzystujących platformę JEE, pragnących uporządkować posiadaną wiedzę i uzupełnić ją o najnowsze technologie związane z warstwą prezentacji.

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java oraz znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL.

ZALETY

Warsztatowy charakter szkolenia - w czasie zajęć uczestnicy wraz z prowadzącym realizują przez 5 dni jedną, dużą aplikację.

Szkolenie nie koncentruje się na jednej technologii, ale demonstruje przekrojowo jak użyć całego stosu programistycznego w celu stworzenia realnego rozwiązania.

Poruszane są życiowe problemy oraz dobre praktyki stosowane w kontekście integracji i wykorzystania poszczególnych technologii.

Cele szkolenia

Nauka projektowania i tworzenia aplikacji na platformie JEE wykorzystujących framework AngularJS.

Zdobycie umiejętności tworzenia skalowanych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki: od komponentów biznesowych po ergonomiczne i funkcjonalne interfejsy wpisujące się w nurt WEB 2.0.

Program

 • Platforma / specyfikacja Java Enterprise Edition
 • Model komponentowy
 • Serwery aplikacyjne
 • Klasyfikacja kontenerów i komponentów
 • Wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 • Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych komponentów
 • Cykl życia
 • Implementacja
 • Konfiguracja
 • Wykorzystanie (inne komponenty, aplikacje klienckie)
 • Wykorzystanie interceptorów
 • Komunikacja asynchroniczna
 • Inicjalizacja aplikacji przy starcie
 • Wstrzykiwanie zależności i zasobów
 • Testowanie
 • Usługa Timer Service
 • Specyfikacja JPA
 • Obiekty encyjne - tworzenie i konfiguracja
 • Encje zarządzane vs. niezarządzane
 • Jednostki utrwalania
 • Usługa EntityManager
 • Mapowanie encji (adnotacje, XML)
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Mapowanie relacji
 • Propagacja kaskadowa
 • Odwzorowywanie dziedziczenia
 • Język JPA QL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
 • Obsługa transakcji
 • Standard JSR-299
 • Beany zarządzane
 • Inwersja kontroli i wstrzykiwanie zależności
 • Zasięgi i konteksty
 • Metody producentów (Producer methods)
 • Interceptory (Interceptors)
 • Dekoratory (Decorators)
 • Zdarzenia (Events)
 • Stereotypy (Stereotypes)
 • Alternatywy (Alternatives)
 • Aplikacje internetowe w Javie
 • Technologia Servletów
 • Facelets jako technologia widoku
 • Podstawy technologii JavaServer Faces
 • Podstawowe założenia
 • Protokół HTTP w kontekście REST
 • Hypermedia
 • Projektowanie interfejsu usług
 • Wsparcie z poziomu Javy
 • Standard JAX-RS i jego implementacje
 • Budowa, wdrażanie i konfigurowanie usług
 • Mapowanie zasobów
 • Wyrażenia URI
 • Kontekst żądania
 • Wstrzykiwanie parametrów i konwersja typu
 • Obsługa nagłówków i ciasteczek
 • Statusy odpowiedzi i mapowanie wyjątków
 • Negocjacja treści i implementacja maperów
 • Wprowadzenie i najważniejsze cechy języka
 • Typy danych
 • Instrukcje sterujące
 • Operatory
 • Konwersja typów
 • Funkcje - klasyfikacja , charakterystyka, wzorce użycia
 • Zasięg zmiennych oraz hoisting
 • Kontekst this i bindowanie
 • Closures
 • Programowanie obiektowe (założenia, prototyp obiektu , dziedziczenie)
 • Obsługa wyjątków
 • Zdarzenia czasowe
 • Praca z kodem asynchronicznym - callbacks, promises API, JavaScript Rx
 • Praca z przeglądarką
 • Wykorzystanie DOM API
 • Reużywanie kodu
 • Uzyskiwanie modularnych i bezpiecznych rozwiązań
 • Testowanie
 • Automatyzacja pracy i zarządzanie zależnościami (narzędzia bower, gulp)
 • Interpolacja tekstu
 • Domyślne parametry funkcji
 • Operator spread
 • Arrow functions
 • Symbols
 • Mapy i zbiory
 • Iteratory i generatory
 • Klasy
 • Moduły
 • Przegląd mniejszych zmian
 • Narzędzia typu JavaScript transpiler / compiler na przykładzie Babel
 • Charakterystyka frameworku
 • Wzorce MVVM I MVM
 • Struktura aplikacji
 • Bindowanie modelu
 • Przegląd podstawowych komponentów
 • Konfiguracja narzędzi deweloperskich
 • Tworzenie podstawowej struktury projektu
 • Dobre praktyki (AngularJS style guide)
 • Zarządzanie zależnościami projektu (Bower)
 • Moduły - rola, zasięg, konfiguracja
 • Budowanie i ładowanie widoków
 • Dyrektywy standardowe
 • Wyrażenia i filtry
 • Kontrolery
 • Obiekt $scope
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Propagowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Budowa i walidacja formularzy
 • Rola, sposoby deklaracji, konfiguracja
 • Wybrane usługi wbudowane
 • Współdzielenie danych
 • Zarządzanie zależnościami
 • Komunikacja z serwerem
 • Promises API
 • Klasyfikacja
 • Dyrektywy wbudowane
 • Tworzenie i konfiguracja
 • Zarządzanie zasięgiem
 • Przekazywanie i współdzielenie danych
 • Transkluzja
 • Zagnieżdżanie
 • Zasada działania
 • Ładowanie szablonów
 • Porównanie ngRoute i UI Router
 • Przekazywanie informacji
 • Konfiguracja i podstawy użycia bibliotek Jasmine i Karma
 • Testy jednostkowe na poziomie poszczególnych komponentów
 • Typowe problemy i dobre praktyki
 • Testy end-to-end z wykorzystaniem Protractor

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.