Motywacja 4.0

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:MOTYWACJA

Poziom zaawansowania:
case-study

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Motywacja 4.0

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Manager IT/Menedżer IT
 • Product Manager
 • Product Owner
 • Kierownik zespołu

Zalety

 • Szkolenie prowadzone przez praktyka zarządzania na realnych przykładach ma pomóc menadżerom w trudnej sytuacji jakiej jest branża IT
 • Nastał rynek pracownika, to specjaliści coraz częściej decydują w jakiej organizacji chcą pracować i czy dany zespół im odpowiada
 • Przed menadżerem postawiono trudne zadanie utrzymania zespołu, podnoszenia jego efektywności i jednoczesnej realizacji celów biznesowych
 • Dodatkowo różnice w mentalności i oczekiwaniach młodego pokolenia sprawiają, że nawet doświadczeni zarządzający często nie rozumieją swojego zespołu
 • Bez poszerzenia wiedzy na temat wpływu organizacji pracy, sposobu planowania zadań i oceniania na motywację i zaangażowanie pracowników coraz trudniej będzie pełnić rolę skutecznego menadżera
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Dopasowanie stylu zarządzania do swojego zespołu
 • Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań członków swojej organizacji
 • Właściwe skonstruowanie systemu motywacyjnego i dobranie metody delegowania zadań do pracowników
 • Diagnozowanie i usuwanie problemów i czynników demotywujących by tworzyć zespół zmotywowany i chcący pracować z Tobą nad realizacją celów biznesowych

Program

Wprowadzenie do teorii motywacji i psychologii zarządzania

 • Czym jest motywacja
 • Podstawowe zagadnienia teorie motywacji
 • Rola motywacji w zarządzaniu zespołem i organizacją
 • Ćwiczenia

Organizacja zespołu a motywacja

 • Czynniki wpływające pozytywnie na motywację, efektywność, kreatywność pracowników
 • Poprawna komunikacja
 • Przekazywanie feedbacku
 • Zarządzanie zadaniami
 • Ocenianie efektów pracy
 • Co może demotywować członków zespołu
 • Case study
 • Ćwiczenia

Różnice w motywowaniu pokoleń

 • Co motywuje najmłodszych pracowników, a co tych z doświadczeniem
 • Tworzenie zespołów wielopokoleniowych
 • Ćwiczenia

Jak wykorzystać elementy Scrum i innych metod pracy projektowej

 • Jak zorganizować pracę swojego zespołu by wzmocnić motywację korzystając z doświadczeń zespołów pracujących w Scrum
 • Case study
 • Ćwiczenia
 • Podsumowanie

Podobne szkolenia