Modelowanie procesów biznesowych, przepływu pracy oraz reguł biznesowych na przykładzie Drools i jBPM lub Activiti

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:BPMR

Poziom zaawansowania:

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Modelowanie procesów biznesowych, przepływu pracy oraz reguł biznesowych na przykładzie Drools i jBPM lub Activiti

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów Java oraz analityków pragnących zapoznać się filozofią tworzenia systemów opartych o procesy i reguły biznesowe z wykorzystaniem technologii Drools i jBPM lub Activiti

Wymagania

 • Szkolenie może być wyprofilowane zarówno dla programistów, jak i analityków
 • Od programistów wymagana jest umiejętność programowania w Java
 • Dla obu grup wskazana jest znajomość platformy Java Enterprise Edition (odpowiednio na poziomie programistycznym i ogólnym)

Zalety

  Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych
  • Poznanie istniejących notacji i standardów
  • Nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2
  • Nabycie umiejętności tworzenia wykonywalnych procesów biznesowych z użyciem technologii jBPM/Activiti
  • Nabycie umiejętności modelowania reguł biznesowych (przy pomocy języka reguł, tabel decyzyjnych, przepływów etc.)
  • Poznanie sposobów integracji rozwiązania jBPM/Activiti i Drools z innymi komponentami aplikacji enterprise
  • Poznanie zagadnienia zarządzania i testowania reguł i procesów

  Program

  Wprowadzenie do modelowania reguł biznesowych

  • Co to jest silnik reguł?
  • Co to jest reguła?

  Przegląd silników reguł

  Silnik JBoss Rules (Drools)

  • Przegląd modułów Drools

  Drools Expert

  • Forward vs. backward chaining
  • Algorytm RETE
  • Typy Java i Deklarowane
  • Język Drools
  • Kolejność wykonywania reguł
  • Agenda
  • Konflikty

  Narzędzia do modelowania reguł

  Modelowanie reguł przy pomocy

  • Języka eksperckiego (Domain Specific Language)
  • Reguł dynamicznych
  • Arkuszy XLS/tabel decyzyjnych
  • Plików XML
  • Przepływu reguł

  Uruchamianie reguł przy pomocy

  • Drools API
  • JSR94 API

  Przechowywanie i zarządzanie regułami

  • Cele
  • Przechowywanie w pliku
  • Zagadnienia wersjonowania i wprowadzania zmian
  • Własny system zarządzania: Przechowywanie w bazie danych/JCR
  • System zarządzania reguł z JBoss (Guvnor)

  Testowanie reguł biznesowych

  • Przy pomocy JUnit
  • Przy pomocy Fit for Rules

  Zagadnienia wydajności

  Complex Event Processing na przykładzie Drools Fusion

  • Idea CEP
  • Zdarzenia a Fakty - podobieństwa i różnice
  • Rodzaje zegarów
  • Rodzaje przetwarzania
  • Wnioskowanie w oparciu o czas

  Zagadnienia deploymentu i integracji

  • Omówienie schematów integracji
  • JPA/Hibernate jako repozytorium faktów
  • Integracja z silnikiem procesów biznesowych JBoss jBPM
  • Wystawienie funkcjonalności reguł poprzez serwer REST
  • Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
  • Integracja z SEAM Framework
  • Integracja ze Spring Framework
  • Integracja z Camel (na życzenie)*Moduł jBPM/Activiti*

  Wprowadzenie do modelowania i uruchamiania procesów biznesowych

  • Koncepcja BPM
  • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
  • Odkrywanie procesów biznesowych
  • Analiza i projektowanie procesów biznesowych (as is/to be)
  • systemy IT oparte o uruchamialne procesy
  • Cykl życia procesu biznesowego
  • Proces w obliczu zmian

  Przegląd silników BPM

  Przegląd standardów związanych z silnikami workflow, reguł i architekturą usługową i określenie ich wzajemnych relacji

  • BPMN2
  • XPDL
  • jPDL
  • BPEL

  Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2

  • Podstawowe informacje
  • Składowe modelu BPMN
  • Podstawowe składowe procesu w BPMN
  • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
  • Zadania
  • Dane i komunikaty w procesie
  • Bramy
  • Podprocesy
  • Zdarzenia
  • Procesy a sytuacje wyjątkowe
  • Role i odpowiedzialność
  • Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns

  Tworzenie wykonywalnych procesów biznesowych w BPMN2

  Uruchamianie procesów BPMN2 w silniku jBPM/Activiti

  • Instalacja i konfiguracja silnika
  • API
  • Dane
  • Bramy
  • Obsługa zadań
  • Zadania użytkownika
  • Zadania profilowane
  • Procesy a reguły biznesowe
  • Podprocesy
  • Zdarzenia
  • Obsługa sytuacji wyjątkowych

  Zarządzanie procesami

  • jBPM Guvnor/Cycle
  • Zagadnienia wersjonowania

  Konsola procesów jBPM Console/Activiti Explorer

  • Możliwości i ograniczenia
  • Instalacja i konfiguracja
  • Formularze
  • Historia
  • REST API
  • Inne serwisy udostępniane przez silnik

  Monitorowanie procesów: jBPM BAM/Activiti Probe

  Testowanie procesów

  Zagadnienia deploymentu i integracji

  • Silnik BPM a trwałość (hibernate/JPA)
  • Wystawienie funkcjonalności BPM jako usługi Webservice REST
  • Architektura aplikacji opartych na BPM
  • Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
  • Integracje

  Podobne szkolenia