Modelowanie procesów biznesowych, przepływu pracy oraz reguł biznesowych na przykładzie Drools i jBPM lub Activiti

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: BPMR

POZIOM SZKOLENIA:

# drools

# jbpm

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do programistów Java oraz analityków pragnących zapoznać się filozofią tworzenia systemów opartych o procesy i reguły biznesowe z wykorzystaniem technologii Drools i jBPM lub Activiti

WYMAGANIA

Szkolenie może być wyprofilowane zarówno dla programistów, jak i analityków

Od programistów wymagana jest umiejętność programowania w Java

Dla obu grup wskazana jest znajomość platformy Java Enterprise Edition (odpowiednio na poziomie programistycznym i ogólnym)

ZALETY

Cele szkolenia

Poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych

Poznanie istniejących notacji i standardów

Nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2

Nabycie umiejętności tworzenia wykonywalnych procesów biznesowych z użyciem technologii jBPM/Activiti

Nabycie umiejętności modelowania reguł biznesowych (przy pomocy języka reguł, tabel decyzyjnych, przepływów etc.)

Poznanie sposobów integracji rozwiązania jBPM/Activiti i Drools z innymi komponentami aplikacji enterprise

Poznanie zagadnienia zarządzania i testowania reguł i procesów

Program

 • Co to jest silnik reguł?
 • Co to jest reguła?
 • Przegląd modułów Drools
  • Expert
  • Solver
  • Fusion
  • Guvnor
  • jBPM/Flow
 • Forward vs. backward chaining
 • Algorytm RETE
 • Typy Java i Deklarowane
 • Język Drools
 • Kolejność wykonywania reguł
 • Agenda
 • Konflikty
 • Języka eksperckiego (Domain Specific Language)
 • Reguł dynamicznych
 • Arkuszy XLS/tabel decyzyjnych
 • Plików XML
 • Przepływu reguł
 • Drools API
 • JSR94 API
 • Cele
 • Przechowywanie w pliku
 • Zagadnienia wersjonowania i wprowadzania zmian
 • Własny system zarządzania: Przechowywanie w bazie danych/JCR
 • System zarządzania reguł z JBoss (Guvnor)
  • Przesłanki do użycia
  • Instalacja i konfiguracja
  • Przegląd funkcjonalności
  • Architektura
  • Wady i zalety
 • Przy pomocy JUnit
 • Przy pomocy Fit for Rules
 • Idea CEP
 • Zdarzenia a Fakty - podobieństwa i różnice
 • Rodzaje zegarów
 • Rodzaje przetwarzania
 • Wnioskowanie w oparciu o czas
  • Operatory
  • Okno przesuwne
 • Omówienie schematów integracji
 • JPA/Hibernate jako repozytorium faktów
 • Integracja z silnikiem procesów biznesowych JBoss jBPM
 • Wystawienie funkcjonalności reguł poprzez serwer REST
 • Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
 • Integracja z SEAM Framework
 • Integracja ze Spring Framework
 • Integracja z Camel (na życzenie)*Moduł jBPM/Activiti*
 • Koncepcja BPM
 • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
 • Odkrywanie procesów biznesowych
 • Analiza i projektowanie procesów biznesowych (as is/to be)
 • systemy IT oparte o uruchamialne procesy
  • Wady i zalety podejścia
  • BPM a komunikacja w procesie wytwórczym
 • Cykl życia procesu biznesowego
 • Proces w obliczu zmian
 • BPMN2
 • XPDL
 • jPDL
 • BPEL
 • Podstawowe informacje
  • Rola, znaczenie i zastosowanie BPMN2
  • Poziomy zgodności
  • Procesy wykonywalne i niewykonywalne
  • BPMN a BPEL
 • Składowe modelu BPMN
  • Procesy publiczne i prywatne
  • Choreografie
  • Kolaboracje
  • Konwersacje
 • Podstawowe składowe procesu w BPMN
  • Aktywności
  • Przepływy sterowania
  • Przepływy komunikatów
  • Dane w procesie
  • Bramy
  • Zdarzenia
  • Podprocesy
  • Role i odpowiedzialność
 • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
 • Zadania
  • Użytkownika
  • Ręczne
  • Skryptowe
  • Serwisowe
  • Reguły biznesowej
  • Wysłania/Odebrania
 • Dane i komunikaty w procesie
  • Typy danych
  • Dane jako aspekt biznesowy i techniczny
  • Nośniki danych
  • Modelowanie przepływu danych
  • Mapowanie danych na parametry aktywności
 • Bramy
  • Rozdzielające i scalające
  • Oparte na danych i na zdarzeniach
  • Bramy złożone
  • Rozdzielanie bez użycia bram
 • Podprocesy
  • Zagnieżdżony
  • Reużywalny (aktywność typu wołanie)
  • Zdarzeniowy
  • Transakcyjny
  • Markery podprocesów
   • Ad hoc
   • Pętla
   • Wieloinstancyjność
   • Kompensacja
 • Zdarzenia
  • Zdarzenia początkowe/środkowe i końcowe
  • Zdarzenia rzucające i łapiące
  • Zdarzenia jako element przepływu i zdarzenia przyłączane
  • Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
  • Typy zdarzeń i ich zastosowanie
 • Procesy a sytuacje wyjątkowe
  • Błąd
  • Eskalacja
  • Przeterminowanie
  • Anulowanie i kompensacja transakcji
 • Role i odpowiedzialność
  • Zasoby, wykonawcy, potencjalni właściciele
  • Baseny i tory
 • Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns
 • Instalacja i konfiguracja silnika
  • Omówienie składowych
  • Omówienie narzędzi do edycji procesów min
   • Activiti Web Modeler
   • jBPM Designer
  • Omówienie konfiguracji w tym
   • Trwałości
   • Transakcji
 • API
  • Ładowanie i uruchamianie procesów
  • Zdarzenia techniczne/nasłuchiwanie cyklu życia procesu
  • Process Virtual Machine (wariant Activiti)
 • Dane
 • Bramy
  • Oparte na kodzie
  • Oparte na regułach
  • Zdarzeniowe (wariant jBPM)
  • Warunki domyślne i priorytety
 • Obsługa zadań
  • Definicja Handlerów/istniejące handlery (wariant jBPM)
  • Definicja Listenerów (wariant Activiti)
 • Zadania użytkownika
  • API jBPM (wariant jBPM)
   • WS-HumanTask
   • Podłączenie jBPM do silnika zadań
  • API Activiti (łączenie, dodawanie, usuwanie zadań, ...) (wariant Activiti)
  • Przypisywanie wykonawców
  • Swimlane
 • Zadania profilowane
  • Wbudowane węzły w silniku jBPM/Activiti (np. Java Task, WebService Task, Mule Task, Email Task)
  • Tworzenie własnych typów aktywności
 • Procesy a reguły biznesowe
  • Zadania regułowe
  • Dostęp do zmiennych procesowych z poziomu reguł
  • Zdarzenia oparte na regułach
  • Bramy oparte na regułach
  • Modelowanie złożonych decyzji w postaci przepływu reguł
  • Przydzielanie wykonawców zadań
 • Podprocesy
 • Zdarzenia
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • jBPM Guvnor/Cycle
 • Zagadnienia wersjonowania
 • Możliwości i ograniczenia
 • Instalacja i konfiguracja
 • Formularze
 • Historia
 • REST API
 • Inne serwisy udostępniane przez silnik
 • Silnik BPM a trwałość (hibernate/JPA)
 • Wystawienie funkcjonalności BPM jako usługi Webservice REST
 • Architektura aplikacji opartych na BPM
  • BPM-centric
  • Application-centric
 • Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
 • Integracje
  • CDI
  • Spring
  • Mule (wariant Activiti)
  • Alfresco (wariant Activiti)

Autor szkolenia:

Jakub Koperwas

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.