Modelowanie procesów biznesowych, przepływu pracy i wdrażanie aplikacji w oparciu o JBoss jBPM lub Activiti

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:JBPM

Poziom zaawansowania:
jbossjbpmbusiness

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Modelowanie procesów biznesowych, przepływu pracy i wdrażanie aplikacji w oparciu o JBoss jBPM lub Activiti

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Szkolenie może być wyprofilowane zarówno dla programistów, jak i analityków
 • Od programistów wymagana jest umiejętność programowania w Java. Dla obu grup wskazana jest znajomość platformy Java Enterprise Edition (odpowiednio na poziomie programistycznym i ogólnym)

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych
 • Poznanie istniejących notacji i standardów
 • Nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2
 • Nabycie umiejętności tworzenia wykonywalnych procesów biznesowych z użyciem technologii jBPM/Activiti
 • Poznanie sposobów integracji rozwiązania jBPM/Activiti z innymi komponentami aplikacji enterprise
 • Poznanie zagadnienia zarządzania procesami

Program

Wprowadzenie do modelowania i uruchamiania procesów biznesowych

 • Koncepcja BPM
 • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
 • Odkrywanie procesów biznesowych
 • Analiza i projektowanie procesów biznesowych (as is/to be)
 • Systemy IT oparte o uruchamialne procesy
 • Cykl życia procesu biznesowego
 • Proces w obliczu zmian

Przegląd silników BPM

Przegląd standardów związanych z silnikami workflow, reguł i architekturą usługową i określenie ich wzajemnych relacji

 • BPMN2
 • XPDL
 • jPDL
 • BPEL

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2

 • Podstawowe informacje
 • Składowe modelu BPMN
 • Podstawowe składowe procesu w BPMN
 • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
 • Zadania
 • Dane i komunikaty w procesie
 • Bramy
 • Podprocesy
 • Zdarzenia
 • Procesy a sytuacje wyjątkowe
 • Role i odpowiedzialność
 • Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns

Tworzenie wykonywalnych procesów biznesowych w BPMN2

Uruchamianie procesów BPMN2 w silniku jBPM 5.x/Activiti

 • Instalacja i konfiguracja silnika
 • API
 • Dane
 • Bramy
 • Obsługa zadań
 • Zadania użytkownika
 • Zadania profilowane
 • Procesy a reguły biznesowe
 • Podprocesy
 • Zdarzenia
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych

Zarządzanie procesami

 • jBPM Guvnor/Cycle
 • Zagadnienia wersjonowania

Konsola procesów jBPM Console/Activiti Explorer

 • Możliwości i ograniczenia
 • Instalacja i konfiguracja
 • Formularze
 • Historia
 • REST API
 • Inne serwisy udostępniane przez silnik

Monitorowanie procesów: jBPM BAM/Activiti Probe

Testowanie procesów

Zagadnienia deploymentu i integracji

 • Silnik BPM a trwałość (hibernate/JPA)
 • Wystawienie funkcjonalności BPM jako usługi WebService REST
 • Architektura aplikacji opartych na BPM
 • Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
 • Integracje

Podobne szkolenia