Modelowanie i zarządzanie regułami biznesowymi w oparciu o Drools Guvnor dla analityków

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:GUVNOR

Poziom zaawansowania:

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Modelowanie i zarządzanie regułami biznesowymi w oparciu o Drools Guvnor dla analityków

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Analitycy biznesowi, których zadaniem jest lub będzie definiowanie reguł biznesowych za pomocą technologii JBoss Drools i Drools Guvnor
 • Programiści lub architekci, których celem jest poznanie problematyki modelowania za pomocą reguł biznesowych od strony analityka biznesowego

Wymagania

 • Szkolenie nie zakłada posiadania wstępnej wiedzy w zakresie omawianych technologii, w szczególności nie jest wymagana znajomość żadnego języka programowania

Zalety

 • Szkolenie koncentruje się wokół zagadnień związanych z inżynierią wymagań i zarządzaniem zmianą w kontekście reguł biznesowych
 • Ponadto, duży nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności komunikacji z programistami, aby obydwie strony potrafiły zrozumieć swoje potrzeby i poprawnie zintegrować swoją prace
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności tworzenia reguł biznesowych w języku Drools zgodnie z metodyką Test-Driven Development
 • Nauka biegłego posługiwania się narzędziem Drools Guvnor
 • Zdobycie umiejętności zarządzania regułami oraz zmianą reguł
 • Nauka identyfikowanie ról w cyklu życia reguł
 • Zrozumienie architektury systemów opartych o silnik reguł i rolę Drools Guvnor w tej architekturze
 • Nabycie umiejętności współpracowania z programistami celem zbudowania wspólnie efektywnego systemu

Program

Czym jest modelowanie biznesowe?

Wprowadzenie do modelowania reguł biznesowych

 • Czym jest silnik reguł?
 • Co to jest reguła?

Przegląd silników reguł

Podstawy modelowania reguł

 • Typy Java i Deklarowane
 • Język Drools
 • Kolejność wykonywania reguł

Drools Guvnor

 • Wstęp
 • Tworzenie reguł z wykorzystaniem graficznego edytora
 • Własny język DSL
 • Tabele decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Tabele decyzyjne z wykorzystaniem edytora
 • Szablony reguł biznesowych
 • QA
 • Pakiety

Architektura systemów wykorzystujących silnik reguł Drools i rola Drools Guvnor w tej architekturze

Cykl życia reguł i zaangażowane role

 • Cel i zakres (m.in. określenie kontekstu biznesowego, identyfikacja zagrożeń, identyfikacja ograniczeń biznesowych i technologicznych)
 • Odkrywanie - tworzenie modelu domenowego, określanie faktów, identyfikacja ról, źródeł reguł i ich wartościowanie
 • Projektowanie
 • Implementacja
 • Testowanie
 • Zarządzanie zmianą i szacowanie wpływu zmiany
 • Role w procesie
 • Rule Maturity Model

Jak współpracować z programistami?

 • Płaszczyzna techniczna a płaszczyzna biznesowa
 • Używanie wspólnych pojęć
 • Czego oczekiwać od programistów, aby poprawnie zintegrować swoje prace
 • Czego programiści oczekują od nas, aby poprawnie zintegrować swoje prace

Podsumowanie

Podobne szkolenia