Mikroserwisy z wykorzystaniem NodeJS i Docker

3750 PLN+23% VAT (4612 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:NODE/MICRO

Poziom zaawansowania:

javascript

typescript

docker

nodejs

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Mikroserwisy z wykorzystaniem NodeJS i Docker

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący tworzyć aplikacje w architekturze mikroserwisów w oparciu o platformę Node.js

Wymagania

 • Dobra znajomość JavaScript
 • Podstawowa znajomość NodeJS
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie z dowolną inną technologią chmurową/mikroserwisami

Zalety

 • Szkolenie Mikroserwisy z wykorzystaniem NodeJS i Docker w formie praktycznego warsztatu. Wprowadza do wielu przydatnych technologii pokazując jednocześnie jak działają one w połączeniu ze sobą
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie narzędzi oraz wzorców pozwalających na projektowanie i wdrażanie architektury mikroserwisów w oparciu o NodeJS i Docker

Program

Wprowadzenie

 • Współczesny JavaScript
 • Zarządzanie pakietami
 • Platforma NodeJS
 • Jednowątkowość, Pętla zdarzeń
 • Programowanie asynchroniczne
 • Strumienie i Bufory w NodeJS

Architektura Mikrousług

 • Porównanie architektury monolitycznej i mikrousług
 • Zasady projektowania mikrousług
 • Kryteria użycia, mocne i słabe strony
 • Wzorce komunikacji

Praca z Doker i Node

 • Koncepcje Dokera
 • Narzędzia Compose i Swarm
 • Lokalny kontener Node

Implementacja Mikrousługi

 • Praca w środowisku lokalnym i produkcyjnym
 • Integracja z bazą danych MongoDB, PostgreSQL
 • Implementacja REST API

Wzorce Komunikacji

 • Komunikacja Synchroniczna i Asynchroniczna
 • Komunikacja 1-do-1, 1-do-wielu i wiele-do-wielu
 • Usługi pomocnicze - HTTP, Kolejki, WebSocket, Cache
 • Strategie routingu komunikatów, przeźroczystość komunikacji
 • Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji

Skalowanie mikrousług

 • Process Manager/Supervizor dla Node
 • Zdalna konfiguracja oraz service discovery
 • Narzędzia do message routing i load balancing

Utrzymanie mikroserwisów

 • Deployment mikroserwisów
 • Logowanie i Raportowanie, Alerty
 • Obsługa przeciążeń i awarii - bezpieczniki
 • Wersjonowanie usług, API i komunikatów
 • Płynna migracja zero downtime

Podobne szkolenia