MapInfo - szkolenie podstawowe

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:MAPINFO/F

Poziom zaawansowania:
wfswms

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu MapInfo - szkolenie podstawowe

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie skierowanie jest dla osób rozpoczynających korzystanie z systemów informacji geograficznej (GIS) oraz chcących poznać możliwości użytkowania programu MapInfo, w szczególności metody prezentacji kartograficznej

Wymagania

 • Atutem będzie wiedza z zakresu GIS, ale szkolenie obejmuje wprowadzenie z powyższej tematyki

Zalety

 • MapInfo Professional jest przyjaznym programem klasy GIS, pozwalającym na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych
 • Z jego pomocą można wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane systemy informacji przestrzennej
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi i metod GIS
 • Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się terminologią z zakresu kartografii i GIS oraz sprawnego korzystania z programu MapInfo

Program

Wprowadzenie do GIS (Systemów Informacji Geograficznej)

Poznanie środowiska programu MapInfo

Zarządzanie plikami i zbiorami

Tworzenie warstw oraz struktury atrybutowych baz danych, definiowanie odwzorowań

Nadawanie georeferencji, właściwości map rastrowych

Zasady edycji danych graficznych wektorowych i opisowych

Tworzenie wydruków z MapInfo - wizualizacja danych, tworzenie i modyfikacja map tematycznych, etykietowanie, tworzenie legendy

Korzystanie z baz danych, operacje arytmetyczne na danych, analizy

Wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów z wykorzystanie SQL

Tworzenie prezentacji graficznych: kartogramów, kartodiagramów i wykresów

Import i eksport danych między formatami: tab, shp, dbf i xls

Geokodowanie i jego zastosowanie

Korzystanie z usług WMS

Rejonizacja i jej zastosowanie

Podobne szkolenia