Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: ESB/OSB

POZIOM SZKOLENIA:

# devops

# esb

# java

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus)

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług WebService oraz technologii przetwarzania XML

Zalecana jest również znajomość podstaw Java EE

ZALETY

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach - dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB

Przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji, dostępnych na rynku narzędzi

Zapoznanie z wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB

Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Oracle Service Bus (OSB)

Program

 • Sposoby integracji systemów i rodzaje architektury
 • Podstawowe pojęcia i koncepcje związane z integracją systemów: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna usług, szyna danych, ETL, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, WS-* itd.
 • Różnice pomiędzy szyną usług, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, serwerem kolejek itd.
 • Przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę usług”
 • Pomijalność lokalizacji
 • Konwersja protokołów transportowych
 • Transformacja wiadomości
 • Routing wiadomości
 • Uwydatnienie wiadomości
 • Zabezpieczenia na szynie usług
 • Monitorowanie i zarządzanie
 • Wydajność
 • Interoperacyjność
 • Standaryzacja
 • Komercyjne i niekomercyjne
 • Dojrzałe i rozwijające się
 • Bardziej i mniej popularne
 • Wg. pozostałych kryteriów
 • Pojęcia i terminologia podstawowa dla OSB
  • Proxy service
  • Business service
  • Message flow (transport layer, binding layer, processing layer)
  • Request pipeline, Response pipeline, Error pipeline
  • Endpoints, Actions
  • Service Accounts
  • Message, Message Context
 • Gotowe do użycia komponenty OSB
  • Nodes (Route, Stage, Branch itd.)
  • Route (Dynamic Routing, Routing, Routing table itd.)
  • Communication (Publish, Service Callout itd.)
  • Flow control (For each, If then, Reply itd.)
  • Message Processing (Assign, Replace, Java Callout itd.)
  • Reporting (Alert, Log, Report)
 • Przegląd wspieranych protokołów transportowych m.in. File, HTTP(S), JMS, Email
 • Architektura Oracle SOA Suite i miejsce szyny OSB w referencyjnym modelu SOA wg. Oracle. Omówienie integracji OSB z pozostałymi komponentami Oracle SOA: BPM, BPEL, BAM, ODI, ODSI, Enterprise Repository, SOA Suite
 • Testowanie usług za pomocą Oracle Service Bus Console
  • Generowanie testowych komunikatów
  • Weryfikacje odpowiedzi usług
  • Trace’owanie komunikatu poprzez message flow
 • Monitorowanie, administrowanie i konfiguracja usług poprzez OSB Web Console
 • Jakość realizacji usług przez platformę OSB (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarie, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności i bezpieczeństwa)
 • Podobieństwa i różnice względem innych platform ESB (komercyjnych i open source)
 • Środowisko programistyczne - Oracle JDeveloper, OSB Web Console
 • Kanał
 • Wiadomość
 • Usługa
 • Filtr
 • Router
 • Transformator
 • Endpoint
 • Omówienie pozostałych popularnych wzorców
 • Struktura komunikatu
 • Typy i formaty komunikatów
 • Transformacja i konwersja komunikatów
 • Walidacja komunikatów
 • Persystencja komunikatów
 • Konstrukcja usługi
 • Typy usług
 • Kontrakt usługi
 • Konfigurowanie usług
 • Rejestry i repozytoria usług
 • Routing na szynie ESB
 • Routing ze względu na treść (CBR - Content Based Routing)
 • Notyfikacje
 • Replikacja usług
 • Klastrowanie na poziomie usług i protokołów transportowych
 • Ponawianie komunikatów
 • Monitorowanie i zarządzanie usługami
 • Wdrażanie zmian (hot deployment)
 • Pozostałe
 • Bezpieczne usługi na szynie OSB
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Szyfrowanie danych na szynie
 • Ponawianie
 • Kompensacja
 • Wycofywanie
 • Przetwarzanie transakcyjne
 • Strojenie (tuning) parametrów usług (protokół transportowy, ilość wątków, itp.)
 • Cache
 • Strojenie parametrów środowiska uruchomieniowego (Java, serwer aplikacyjny, serwer kolejek, baza danych, itp.)
 • Metody i narzędzia wspomagające testowanie usług (automatyzacja)
 • Różnica pomiędzy przepływem integracyjnym, orkiestracją usług (BPEL), a procesem biznesowym (BPM)
 • Wsparcie dla procesów biznesowych (BPM) i orkiestracji usług (BPEL)
 • Wsparcie dla reguł biznesowych (BRMS)
 • Wsparcie dla przetwarzania strumieni zdarzeń (CEP)
 • Często spotykane praktyki
 • Zalecane wzorce projektowe oraz anty-wzorce których należy unikać
 • Zalecane protokoły komunikacyjne

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.