Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Mule ESB

2950 PLN+23% VAT (3628 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ESB/M

Poziom zaawansowania:

esb

mule

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Mule ESB

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Mule ESB - Korporacyjna Magistrala Usług adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów, pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus)

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java
 • Podstawowa znajomość usług WebService oraz technologii przetwarzania XML
 • Mile widziana podstawowa znajomość technologii Java EE

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB
 • Zapoznanie ze wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB
 • Przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji oraz dostępnych na rynku narzędzi
 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Mule ESB

Program

Wstęp do integracji w oparciu o ESB

 • Omówienie czym jest integracja
 • Rozróżnienie czym jest Point-to-Point, EAI, ESB
 • Omówienie składowych Mule
 • Porównanie Mule CE z EE
 • Omówienie podstawowych wzorców integracyjnych

Środowisko developerskie

 • Omówienie składowych środowiska developerskiego
 • Weryfikacja konfiguracji
 • Utworzenie pierwszego projektu
 • Zbudowanie pierwszego projektu
 • Uruchomienie pierwszego projektu
 • Zabezpieczenia na szynie usług
 • Export do repozytorium GIT
 • Warsztat

Podstawy Mule ESB

 • Omówienie czym jest Message
 • FlowVars, SessionVars, Inbound/Outbound Properties
 • Wprowadzenie do języka MEL
 • Omówienie czym jest Flow oraz SubFlow
 • HTTP Input/Output connector
 • Zarządzanie właściwościami w projekcie
 • Logowanie
 • Projekt domenowy
 • Warsztat

Komponenty Mule ESB

 • Omówienie poszczególnych grup komponentów dostępnych na platformie
 • Przedstawienie działania wybranych komponentów z grup
 • Realizacja warsztatów w oparciu o wybrane komponenty
 • Warsztat

Realizacja usług REST

 • Definiowanie REST API używając specyfikacji RAML 1.0
 • Publikacja usługi na Mule ESB
 • Testowanie usług RESTowych
 • Konsumpcja usługi REST
 • Warsztat

Realizacja usług SOAP (zakres ten sam dla EE, CE, tylko inny kontent)

 • Definiowanie SOAP API
 • Publikacja usługi na Mule ESB
 • Testowanie usług SOAPI
 • Konsumpcja usługi SOAP
 • Warsztat

Wstęp do DataWeave (dla szkolenia EE)

 • Transformacje tablic
 • Transformacje struktur XML
 • Operatory

Transformacje i ekstrakcja danych (dla szkolenia CE)

 • Transformacje JSON - JSON
 • Transformacje XML - XML (XPath, XSLT)
 • Transformacje XML - JSON
 • Transformacje zaawansowane
 • Warsztat

Error handling

 • Rodzaje wyjątków występujących na Mule ESB
 • Strategie obsługi błędów
 • Domyślna oraz globalna strategia obsługi błędów
 • Warsztat

Testy jednostkowe MUnit

 • Omówienie rodzajów testów
 • Omówienie struktury case testowego w MUnit
 • Przedstawienie Asercji
 • Mockowanie komponentów
 • Warsztat

Warsztat dodatkowy

 • Zrealizowanie usługi masowej wysyłki kont do utworzenia
 • Stworzenie architektury trójwarstwowej
 • Odseparowanie poszczególnych odpowiedzialności do odpowiedniej warstwy

Podobne szkolenia