ISTQB Advanced Level Test Analyst (szkolenie i egzamin)

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: ISTQB/ATA/FFX

POZIOM SZKOLENIA:

# istqb

# testing

# analysis

Najbliższy termin:

17 maja 2021

4750 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

17

maja

Warszawa,

Zdalne,

4750 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

17

maja

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Cena / os

4750 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest skierowane do testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level), ponieważ jest to formalny wymóg, aby móc przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie zaawansowanym

Ograniczenie to nie dotyczy osób chcących jedynie uczestniczyć w szkoleniu, bez przystępowania do egzaminu certyfikującego

ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst jest certyfikatem poświadczającym zaawansowaną wiedzę posiadacza w zakresie technik projektowania testów oraz pracy na stanowisku analityka testów. Zasadnicza część szkolenia dotyczy konkretnych technik projektowania testów

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać się jako testerzy w kierunku analitycznym i zyskać kwalifikacje oraz umiejętności projektowania, analizy oraz planowania testów

Szkolenie jest również adresowane do testerów pragnących uporządkować swoją wiedzę pod kątem podejścia do egzaminu certyfikującego ISTQB CTAL - Test Analyst, a także nabyć wiedzę i praktyczne zdolności w zakresie tworzenia efektywnych przypadków testowych

WYMAGANIA

Certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level)

ZALETY

Ponad połowa pytań egzaminacyjnych ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst to pytania praktyczne, dotyczące konkretnych technik projektowania testów. Dlatego wykłady omawiające tę część teorii z zakresu sylabusa będą bogato uzupełniane praktycznymi, utrwalającymi wiedzę ćwiczeniami dotyczącymi tych technik

W Internecie (a nawet w niektórych podręcznikach!) można znaleźć wiele często sprzecznych ze sobą, nieprecyzyjnych lub wręcz błędnych materiałów dotyczących formalnych technik projektowania testów. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości w tym zakresie

Podczas szkolenia dokładnie omówiona zostanie również struktura samego egzaminu certyfikacyjnego. Różni się on bowiem w istotny sposób od egzaminu na poziomie podstawowym nie tylko wyższym poziomem trudności, ale także sposobem punktacji oraz typem pytań egzaminacyjnych

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki co do tego, jak najlepiej przygotować się do uzyskania certyfikatu, jakie pułapki czekają ich podczas rozwiązywania testu, a także na co zwracać uwagę podczas egzaminu

Trener prowadzący szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki z zakresu testowania i jakości oprogramowania, a także prowadzi projekty R&D oraz badania naukowe w tym zakresie. Jest autorem monografii “Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” wydanej przez PWN

Wiedza ekspercka trenera jest poświadczona certyfikatami ISTQB Full Advanced Level (CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA) oraz ASQ Certified Software Quality Engineer

Trener jest członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, gdzie aktywnie współpracuje nad normami ISO/IEC 29119 Software Testing Standard oraz ISO/IEC 25000 System and Software Quality Requirements and Evaluation

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level), ponieważ materiał kursu zakłada znajomość elementarnych podstaw teorii testowania oprogramowania

Egzamin oferowany jest w języku angielskim lub polskim

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst i nabycie wiedzy z zakresu sylabusa ISTQB dla tego certyfikatu

Ponadto, trener przybliży słuchaczom rolę i znaczenie podejścia analitycznego w procesie testowym, zwłaszcza w zakresie analizy i projektowania testów

Program

 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Planowanie testów
 • Kontrola i nadzór testów
 • Analiza testów
 • Projektowanie testów: konkretne i logiczne przypadki testowe
 • Implementacja testów
 • Wykonanie testów
 • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
 • Czynności zamykające
 • Kontrola i nadzór postępów w testowaniu
 • Testowanie rozproszone, zakontraktowane i zewnętrzne
 • Rola analityka testów w testowaniu opartym na ryzyku
  • Identyfikacja ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Łagodzenie ryzyka
 • Wprowadzenie do zagadnienia technik projektowania testów
 • Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)
  • Podział na klasy równoważności
  • Analiza wartości brzegowych
  • Tablice decyzyjne
   • Budowa tablicy decyzyjnej
   • Minimalizacja tablicy decyzyjnej
  • Grafy przyczynowo-skutkowe
  • Maszyna stanowa, kryteria pokrycia n-wise
  • Techniki testowania kombinatorycznego
   • Each Choice
   • Pair-wise
   • Wykorzystanie tablic ortogonalnych
   • Drzewa klasyfikacji
  • Testowanie oparte na przypadkach użycia
  • Testowanie oparte na historyjkach użytkownika
  • Analiza dziedzinowa, techniki punktów ON, OFF, IN, OUT
  • Łączenie technik ze sobą
 • Techniki oparte na defektach; taksonomie defektów
 • Techniki oparte na doświadczeniu
  • Zgadywanie błędów
  • Testowanie w oparciu o listę kontrolną
  • Testowanie eksploracyjne
  • Wybór techniki
 • Testowanie dokładności (accuracy)
 • Testowanie odpowiedniości (suitability)
 • Testowanie przenaszalności (interoperability)
 • Testowanie użyteczności (usability)
 • Testowanie dostępności (accessibility)
 • Typy przeglądów
 • Wykorzystanie list kontrolnych podczas przeglądów
 • Warunki konieczne wykrycia defektu
 • Raport o incydencie
 • Klasyfikacja defektów
 • Analiza przyczyny źródłowej (root cause analysis)
 • Narzędzia wspomagające projektowanie testów
 • Narzędzia wspomagające przygotowanie danych testowych
 • Narzędzia wspomagające wykonanie testów

Autor szkolenia:

Adam Roman

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.