ISTQB Advanced Level Test Analyst (szkolenie)

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: ISTQB/ATA/F

Powiadom
o kolejnych terminach

# istqb

# testing

# analysis

Autor szkolenia:
Adam Roman

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać się jako testerzy w kierunku analitycznym i zyskać kwalifikacje oraz umiejętności projektowania, analizy oraz planowania testów.

Szkolenie jest również adresowane do testerów pragnących uporządkować swoją wiedzę pod kątem podejścia do egzaminu certyfikującego ISTQB CTAL - Test Analyst, a także nabyć wiedzę i praktyczne zdolności w zakresie tworzenia efektywnych przypadków testowych.

WYMAGANIA

Certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level)

ZALETY

Wykłady omawiające część teorii z zakresu sylabusa będą bogato uzupełniane praktycznymi, utrwalającymi wiedzę ćwiczeniami dotyczącymi tych technik.

W Internecie (a nawet w niektórych podręcznikach!) można znaleźć wiele często sprzecznych ze sobą, nieprecyzyjnych lub wręcz błędnych materiałów dotyczących formalnych technik projektowania testów. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Podczas szkolenia dokładnie omówiona zostanie również struktura samego egzaminu certyfikacyjnego. Różni się on bowiem w istotny sposób od egzaminu na poziomie podstawowym nie tylko wyższym poziomem trudności, ale także sposobem punktacji oraz typem pytań egzaminacyjnych.

Trener prowadzący szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki z zakresu testowania i jakości oprogramowania, a także prowadzi projekty R&D oraz badania naukowe w tym zakresie. Jest autorem monografii “Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” wydanej przez PWN.

Wiedza ekspercka trenera jest poświadczona certyfikatami ISTQB Full Advanced Level (CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA) oraz ASQ Certified Software Quality Engineer.

Trener jest członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, gdzie aktywnie współpracuje nad normami ISO/IEC 29119 Software Testing Standard oraz ISO/IEC 25000 System and Software Quality Requirements and Evaluation.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level), ponieważ materiał kursu zakłada znajomość elementarnych podstaw teorii testowania oprogramowania.

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst i nabycie wiedzy z zakresu sylabusa ISTQB dla tego certyfikatu.

Ponadto, trener przybliży słuchaczom rolę i znaczenie podejścia analitycznego w procesie testowym, zwłaszcza w zakresie analizy i projektowania testów.

Program

 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Planowanie testów
 • Kontrola i nadzór testów
 • Analiza testów
 • Projektowanie testów: konkretne i logiczne przypadki testowe
 • Implementacja testów
 • Wykonanie testów
 • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
 • Czynności zamykające
 • Kontrola i nadzór postępów w testowaniu
 • Testowanie rozproszone, zakontraktowane i zewnętrzne
 • Rola analityka testów w testowaniu opartym na ryzyku
  • Identyfikacja ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Łagodzenie ryzyka
 • Wprowadzenie do zagadnienia technik projektowania testów
 • Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)
  • Podział na klasy równoważności
  • Analiza wartości brzegowych
  • Tablice decyzyjne
   • Budowa tablicy decyzyjnej
   • Minimalizacja tablicy decyzyjnej
  • Grafy przyczynowo-skutkowe
  • Maszyna stanowa, kryteria pokrycia n-wise
  • Techniki testowania kombinatorycznego
   • Each Choice
   • Pair-wise
   • Wykorzystanie tablic ortogonalnych
   • Drzewa klasyfikacji
  • Testowanie oparte na przypadkach użycia
  • Testowanie oparte na historyjkach użytkownika
  • Analiza dziedzinowa, techniki punktów ON, OFF, IN, OUT
  • Łączenie technik ze sobą
 • Techniki oparte na defektach; taksonomie defektów
 • Techniki oparte na doświadczeniu
  • Zgadywanie błędów
  • Testowanie w oparciu o listę kontrolną
  • Testowanie eksploracyjne
  • Wybór techniki
 • Testowanie dokładności (accuracy)
 • Testowanie odpowiedniości (suitability)
 • Testowanie przenaszalności (interoperability)
 • Testowanie użyteczności (usability)
 • Testowanie dostępności (accessibility)
 • Typy przeglądów
 • Wykorzystanie list kontrolnych podczas przeglądów
 • Warunki konieczne wykrycia defektu
 • Raport o incydencie
 • Klasyfikacja defektów
 • Analiza przyczyny źródłowej (root cause analysis)
 • Narzędzia wspomagające projektowanie testów
 • Narzędzia wspomagające przygotowanie danych testowych
 • Narzędzia wspomagające wykonanie testów

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.