Integracja aplikacji korporacyjnych na przykładzie Apache Camel

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:WSEAI

Poziom zaawansowania:
apache-camelspring-integration

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Integracja aplikacji korporacyjnych na przykładzie Apache Camel

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów Java, pragnących poznać techniki integracji systemów z użyciem Apache Camel

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów
 • Zapoznanie z wzorcami integracyjnymi i metodami ich implementacji
 • Przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji

Program

Wprowadzenie do Apache Camel

 • Zasada działania, najważniejsze koncepcje oraz niezbędna terminologia
 • Architektura
 • Zastosowanie
 • Podstawy konfiguracji

Routing

 • Model wymiany wiadomości (kanały, wiadomości, typy komunikacji)
 • Konfigurowanie zasad routingu
 • Endpoints
 • Filters
 • Logowanie ruchu

Praca z danymi

 • Transformacja
 • Filtrowanie
 • Dzielenie i agregacja
 • Sterowanie przepływem
 • Równoważenie obciążenia/przetwarzania

Komponenty

 • Przegląd istotnych elementów
 • Praca z bazami danych
 • Praca z systemem plików
 • Komunikacja przez sieć (synchroniczna/asynchroniczna)
 • Wymiana informacji na poziomie pamięci i maszyny wirtualnej
 • Automatyzacja zadań
 • Tworzenie własnych komponentów
 • Integracja ze Spring Framework/Spring Boot

Tworzenie i projektowanie systemów z wykorzystaniem Camel

 • Camel w kontekście architektury opartej o mikroserwisy
 • Komunikacja między usługami
 • Obsługa transakcji
 • Zrównoleglanie przetwarzania
 • Monitorowanie i zarządzanie
 • Testowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Klastrowanie

Podobne szkolenia