Implementacja DApps w Ethereum z wykorzystaniem kontraktów w Solidity

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:ETHER/DAPPS

Poziom zaawansowania:

blockchain

ethereum

solidity

cryptocurrency

swarm

dapps

whisper

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Implementacja DApps w Ethereum z wykorzystaniem kontraktów w Solidity

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, którzy w praktyce chcą uruchomić i poznać zasady działania inteligentnych kontraktów oraz aplikacji rozproszonych wykorzystujących blockchain Ethereum, rozproszony system plików Swarm oraz protokół rozproszonej komunikacji Whisper

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera, pracy z wierszem poleceń oraz znajomość podstawowych zasad programowania, podstaw składni HTML, CSS i JavaScript

Zalety

 • Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie uruchomią własną instancję środowiska Ethereum
 • Uczestnicy zaimplementują i przetestują kontrakty inteligentne dla tokenu oraz systemu trwałego nośnika wykorzystując ekosystem OpenZeppelin
 • W trakcie szkolenia uczestnicy utworzą aplikacje rozproszone DApps korzystające z uruchomionych kontraktów
 • Uczestnicy uruchomią rozproszony system plików do przechowywania aplikacji i dokumentów oraz rozproszoną komunikację pomiędzy węzłami sieci
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad działania i zastosowań ekosystemu rozproszonego Internetu Ethereum obejmującego blockchain i kontrakty inteligentne, rozproszony system plików oraz rozproszoną komunikację

Program

Architektura i działanie Ethereum

 • Blockchain jako rozproszona baza danych
 • Architektura Ethereum
 • Budowa blockchain w Ethereum oraz wykorzystywane algorytmy
 • Uruchamianie prywatnego blockchain
 • Przebieg i realizacja transakcji
 • Aplikacja jako element blockchain
 • Ether i gas jako paliwo dla transakcji

Kontrakty inteligentne (smart contracts) i programowanie w Solidity

 • Maszyna wirtualna Ethereum
 • Składnia języka Solidity
 • Dostępne kompilatory i inne narzędzia dla Solidity
 • Kompilacja i uruchamianie kontraktu
 • Rodzaje dostępnej pamięci
 • Typy danych oraz zmienne globalne
 • Rejestracja zdarzeń
 • Ekosystem OpenZeppelin
 • Wybrane wzorce kontraktów: tokeny ERC20, ERC721 i ERC777 finansowanie społecznościowe (crowdfunding)
 • Komunikacja pomiędzy kontraktami
 • Techniki i narzędzia testowania
 • Usuwanie i aktualizacja kontraktów w blockchain
 • Zasady bezpiecznej implementacji kontraktów, wzorce typowych operacji
 • Ataki na kontrakty
 • Inne języki implementacji dla kontraktów (Serpent, LLL)

Ekosystem Ethereum

 • Blockchain jako baza danych transakcji
 • Rozproszony system plików Swarm jako nośnik aplikacji
 • Protokół rozproszonej komunikacji Whisper
 • Architektura aplikacji rozproszonej DApps

Aplikacje rozproszone DApps

 • Interfejs programisty DApps dla Ethereum i jego rozszerzanie
 • Komunikacja za pomocą RPC
 • Interakcja przeglądarki z blockchain
 • Zlecanie transakcji oraz przeglądanie blockchain, interakcja z kontraktami
 • Wykorzystanie rozproszonego systemu plików Swarm
 • Uruchomienie rozproszonej komunikacji za pomocą Whisper
 • Niezawodność i bezpieczeństwo aplikacji rozproszonych
 • Komunikacja z kontraktami w aplikacji Java

Zastosowania i kierunki rozwoju DApps

 • Kierunki rozwoju kontraktów inteligentnych oraz języka Solidity
 • Wybrane zastosowania DApps na przykładzie dostępnych aplikacji

Podobne szkolenia