GeoExt - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:GEOEXT

Poziom zaawansowania:
javascriptweb-mapping

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu GeoExt - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych
 • Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi podstawowa znajomość zagadnień związanych z GIS oraz biblioteki ExtJS

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki GeoExt
 • Nauka w jaki sposób wykorzystywać i rozszerzać bibliotekę GeoExt
 • Nauka odczytywania metadanych usług przestrzennych za pomocą biblioteki GeoExt
 • Nauka tworzenia interaktywnej mapy oraz integrowania jej z innymi technologiami webowymi
 • Nauka manipulowania sposobem interakcji użytkownika z mapą oraz zakresem wyświetlanych informacji
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map za pomocą GeoExt

Program

Wprowadzenie do technologii (GeoExt, ExtJS, OpenLayers)

Instalacja GeoExt

Programowanie z GeoExt - programowanie zorientowane obiektowo (OOP)

Komponenty

 • Składnia i konfiguracja
 • Panel mapy
 • Drzewo warstw
 • Legenda
 • Panel wydruku
 • Mini Map

Konfiguracja drzewa warstw

 • Wczytywanie danych
 • Interakcja

Konfiguracja mapy

 • Sposoby przekazywania parametrów
 • Zasięg przestrzenny
 • Interakcja z mapą - kontrolki
 • Konfiguracja warstw statycznych
 • Układy współrzędnych
 • Obsługa wielu map na jednej stronie

Odczyt danych o usługach przestrzennych

 • Omówienie specyfikacji OGC
 • Odczyt i wykorzystanie metadanych usług WMS (WMSCapabilities)
 • Odczyt i wykorzystanie metadanych usług WFS (WFSCapabilities)
 • Odczyt i wykorzystanie metadanych usług CSW (CSWModel)
 • Odczyt i wykorzystanie metadanych pojedynczej usługi (DescribeLayer)
 • Odczyt i wykorzystanie atrybutów usługi (AttributeModel)

Dodawanie danych do mapy

 • Budowanie warstw na podstawie metadanych usług przestrzennych
 • Budowanie warstw bazowych z wykorzystaniem usług komercyjnych (Google, Bing, OSM, ESRI)
 • Budowanie warstw wektorowych
 • Dynamiczne dodawanie warstw do mapy

Wyświetlanie informacji

 • Okno Popup
 • Informacje o obiektach wektorowych (FeatureInfo)
 • Informacje o obiektach z usługi WMS (WMSFeatureInfo)

Sposoby drukowania zawartości mapy

Stylizacja mapy z wykorzystaniem CSS

Łączenie komponentów w jedną całość - budowa interaktywnej mapy

Podobne szkolenia