Funkcyjne programowanie w JavaScript

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:FP/JS

Poziom zaawansowania:
javascriptfunctional-programmingramdajs

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Funkcyjne programowanie w JavaScript

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący poszerzyć swoje kompetencje o zrozumienie funkcyjnego paradygmatu w JavaScript wraz z umiejętnością jego wykorzystania

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca programowania funkcyjnego, którą dalej można aplikować do języków funkcyjnych (również backendowych), jak i innych języków z wbudowanymi elementami paradygmatu funkcyjnego (np. Python, Ruby, Java)
 • Budowa kilku projektów/aplikacji
 • Ćwiczenia pomagające utrwalić omawiane koncepty
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie paradygmatu programowania funkcyjnego w JavaScript oraz zastosowań

Program

Wprowadzenie

 • Czym jest JavaScript (JS) w kontekście Funkcyjnego Programowania (FP)?
 • Jakie są benefity pisania kodu w stylu FP?
 • Oduczenie się OOP i imperatywnego kodowania
 • Funkcyjne alternatywy dla JavaScript
 • Biblioteki pomagające używania FP w JS

Wprowadzenie do programowania funkcyjnego

 • Czyste funkcje
 • Niezmienność danych
 • Funkcje wyższego rzędu oraz funkcje jako first class citizens
 • Deklaratywny, a imperatywny styl kodowania
 • Kolekcje
 • Operator pipeline
 • Kompozycja funkcji

Przygotowanie do ćwiczeń

 • Przykładowe użycia
 • Przydatne narzędzia wbudowane w JS (np. arrow functions, spread operator)

Ćwiczenia

 • Stosowanie podstawowych konceptów FP w JS (włączając bibliotekę RamdaJS)

Bardziej zaawansowane koncepty programowania funkcyjnego

 • Currying
 • Partial application
 • (Tail) Recursion

Ćwiczenia

 • Zastosowanie bardziej zaawansowanych konceptów używając RamdaJS

Wykorzystanie mainstreamowe FP

 • React
 • Redux

Ćwiczenia

 • Proste aplikacje w vanilla JS z użyciem RamdaJS i [opcjonalnie] innych bibliotek (np. ImmutableJS)
 • Aplikacje wykorzystujące poznane koncepty i zastosowania FP z użyciem React lub React+Redux

Co dalej?

 • Przydatne linki
 • Refactoring aplikacji jest łatwy, jeśli piszemy czyste funkcje
 • Testy jednostkowe, gdy stosujemy zasady FP
 • Podejście reaktywnie (np. z biblioteką RxJS)

Podobne szkolenia