Full-stack Firebase

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:FIREBASE

Poziom zaawansowania:
javascriptserverlessfirebasebaas

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Full-stack Firebase

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Podstawowa znajomość języka JavaScript

Zalety

 • Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik w wyniku szkolenia zaimplementował rozwiązania spotykane w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości Google Firebase i powiązanych usług oraz nabycie praktycznych umiejętności ich wykorzystania

Program

Wstęp

 • Co to jest serverless?
 • Porównanie serverless u różnych dostawców

Podstawy Firebase

 • Koncepcja NoSQL
 • Wprowadzenie do Firebase
 • Konsola Firebase
 • Typy danych
 • Organizacja danych

Komunikacja z Firebase

 • Odczyt jednorazowy i ciągły
 • Zapis, aktualizacja i usuwanie
 • Sortowanie, filtrowanie i paginacja

Optymalizacja bazy

 • Definiowanie indeksów

Uwierzytelnianie Firebase

 • Rodzaje uwierzytelniania
 • Konfiguracja podstawowego uwierzytelniania
 • Uwierzytelnianie OAuth

Autoryzacja

 • Wprowadzenie do autoryzacji
 • Podstawowa autoryzacja
 • Role
 • Definiowanie reguł dostępu
 • Walidacja
 • Obsługa błędów

Firebase Hosting

 • Omówienie usługi
 • Praca z Firebase CLI
 • Konfiguracja i deployment

Integracja z aplikacją front-end

 • Angular
 • React

Firebase Functions

 • Tworzenie funkcji
 • Definicja zmiennych środowiskowych
 • Łączenie z bazą danych
 • Wywoływanie funkcji
 • Zarządzanie funkcjami
 • Uruchamianie lokalne i testowanie
 • Monitorowanie funkcji Firebase

Podobne szkolenia