Entity Framework Core 2.0

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/EFCORE

Poziom zaawansowania:
entity-framework

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Entity Framework Core 2.0

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Adresatami szkolenia są programiści oraz architekci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najpopularniejszej technologii dostępu do bazy danych na platformie .NET Core - Entity Framework Core

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przeprowadzenie uczestników przez pełny zakres możliwości oraz zastosowań Entity Framework Core
 • Zdobycie wiedzy potrzebnej do świadomej i samodzielnej pracy z warstwą bazy danych w środowisku .NET, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk i wydajności tworzonych rozwiązań
 • Poznanie najważniejszych zastosowań EF Core
 • Nacisk na elementy przydatne w codziennej pracy programisty .NET

Program

Wprowadzenie do Entity Framework

 • Narzędzia ORM - zastosowanie, wady oraz zalety
 • Historia rozwoju Entity Framework
 • Wewnętrzne mechanizmy Entity Framework
 • Porównanie możliwości Entity Framework 6 oraz Entity Framework Core

Code First

 • Czym jest Code First
 • Tworzenie modelu w technice Code First
 • Atrybuty mapowania modelu
 • Konfiguracja mapowania modelu za pomocą fluent API
 • Mapowanie relacji
 • Konfiguracja dziedziczenia modeli

DB First

 • Czym jest Db First
 • Definiowanie połączenia z bazą danych
 • Importowanie modelu danych z bazy

Operacje na danych

 • Dodawanie nowego rekordu
 • Aktualizacja rekordu
 • Usuwanie rekordów
 • Wykonywanie zapytań z wykorzystaniem LINQ
 • Operacje na danych relacyjnych
 • Finalizacja zapytań oraz operacje na danych po stronie klienta
 • Śledzenie zmian modelu oraz NoTracking queries
 • Transakcje
 • TrackGraph API oraz praca z Disconnected Entities

Migracje

 • Czym są migracje?
 • Migracje automatyczne
 • Migracje manualne
 • Modyfikacja i weryfikacja skryptów migracyjnych

Zaawansowane mechanizmy Entity Framework Core

 • Operacje asynchroniczne
 • Bezpośrednie wykonywanie zapytań SQL
 • Obsługa procedur składowanych (T-SQL)
 • Dostawca InMemory oraz mockup operacji na bazę danych
 • Predefiniowane zapytania LINQ jako metody rozszerzające
 • Globalne filtry zapytań
 • Logowanie zachowań Entity Framework Core
 • Zaawansowane konfiguracje ModelBuilder

Podobne szkolenia