Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: HTML5/ANG

# html

# javascript

# angular

# css

# web

# web-services

# mvc

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem interaktywnych aplikacji internetowych.

WYMAGANIA

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w standardach HTML, XML, HTML DOM oraz znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych.

Podstawy programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym zdecydowanie ułatwią przyswojenie materiału szkoleniowego.

ZALETY

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii HTML 5, JavaScript oraz frameworkiem AngularJS, umożliwiające efektywne tworzenie aplikacji webowych.

Nauka tworzenia stron i formularzy w HTML 5, także w sposób umożliwiający przenośność.

Zdobycie umiejętności stosowania styli CSS 3 do formatowania stron i tworzenia efektów graficznych.

Nauka korzystania z zaawansowanych funkcjonalności HTML 5 takich jak operacje na plikach, drag & drop, komunikacja z serwerem lub osadzanie multimediów.

Nabycie umiejętności tworzenia dowolnych efektów graficznych dzięki nowym elementom HTML 5.

Nauka stosowania języka JavaScript do rozwiązywania popularnych problemów.

Nauka implementacji architektury Model-View-Controller w aplikacji webowej dzięki użyciu AngularJS.

Umożliwienie uczestnikom samodzielnego tworzenia zaawansowanych interfejsów aplikacji webowych stosując popularne standardy.

Program

 • Postawy HTML 5, CSS i JavaScript
  • Tworzenie strony i stosowanie podstawowych stylów
  • Zalety HTML 5. Porównanie z HTML 4
  • Wsparcie przeglądarek dla HTML 5
  • Przegląd najważniejszych nowych znaczników strukturalnych w HTML 5
  • Wprowadzenie do JavaScript i przegląd składni
  • Wprowadzanie JavaScript do struktury HTML DOM
  • Obsługa zdarzeń wejściowych
  • Tworzenie formy i walidacja danych wejściowych z użyciem atrybutów HTML 5 lub JavaScript
  • Ćwiczenia z formami i walidacją danych
 • Programowanie w JavaScript
  • Struktura kodu JavaScript
  • Tworzenie i rozszerzanie obiektów
  • Wybrane dobre praktyki
  • Ćwiczenia: dziedziczenie z obiektów i refaktoryzacja kodu
 • Interfejsy programistyczne w HTML 5
  • Dostęp do systemu plików, operacje na plikach
  • Drag & Drop
  • Osadzanie multimediów
  • Podstawy Web Audio API
  • Geolocation API
  • Debugowanie oraz profilowanie aplikacji webowej
  • Ćwiczenia z API HTML 5
 • Aplikacje offline w HTML5
  • Zarządzanie danymi lokalnymi
  • Buforowanie lokalne aplikacji
  • Ćwiczenia: aplikacja i dane offline
 • Dostosowywanie aplikacji
  • Tworzenie przenośnego interfejsu
  • Wykrywanie urządzenia i wybieranie odpowiedniej reprezentacji. CSS 3 Media Queries
  • Ćwiczenie: przygotowanie strony do wydruku oraz wyświetlenia na urządzeniu mobilnym
 • Zaawansowane operacje graficzne
  • Interaktywna grafika wektorowa z użyciem Scalable Vector Graphics
  • Rysowanie na "płótnie": Canvas
  • Ćwiczenia
 • Stosowanie CSS 3 w stronach HTML 5
  • Stosowanie stylów tekstu
  • Stosowanie stylów do elementów blokowych
  • Selektory CSS3
  • Ulepszanie efektów graficznych z użyciem CSS3
  • Ćwiczenia: stylowanie nagłówków
 • Animacje
  • Efekty przejść w CSS3
  • Transformacje elementów
  • Stosowanie animacji CSS Key-Frame
 • Komunikacja sieciowa między aplikacją a serwerem
  • Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem XMLHTTPRequest
  • Ćwiczenia: Marshalling i wymiana danych w aplikacji webowej
  • Wprowadzenie do Web Sockets
  • Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem Web Sockets
  • Ćwiczenia: Web Sockets
 • Web Messaging API
  • Wymiana wiadomości między dokumentami
  • Uwierzytelnianie domen
  • Kanały i porty
  • Ćwiczenia
 • Web Worker Process
  • Operacje asynchroniczne i uzyskiwanie krótkiego czasu odpowiedzi aplikacji
  • Rodzaje Web Worker'ów
  • Wsparcie w przeglądarkach
  • Wyświetlanie komunikatów podczas przetwarzania czasochłonnych operacji
 • Extra (opcja)
  • Webowe aplikacje natywne w Google Chrome: struktura, tworzenie i przenośność (wymagana znajomość języków C/C++)
 • Stosowanie czcionek w aplikacjach webowych z użyciem CSS3
 • Efekty tekstowe
 • Układ dokumentu z wieloma kolumnami
 • Efekty krawędzi
 • Kolor, przeźroczystość i gradient
 • Przekształcenia 2D i 3D
 • Efekty przejść i animacje
 • Box Layout - elastyczny układ
 • Tło dokumentu
 • Wybrane zagadnienia językowe
  • Tablice i inne struktury danych
  • Funkcje jako obiekty
  • Przekazywanie zmiennej listy argumentów do funkcji
  • Prototypy funkcji
  • Prototypy wbudowane
  • Domknięcia funkcji
  • Wyrażenia regularne
 • Wybrane problemy i zastosowania JavaScript z ćwiczeniami
  • Uruchamianie kodu JavaScript z zewnętrznych lokalizacji
  • Przechwytywanie pozycji myszy
  • Przyciski "Forward" i "Back"
  • Tworzenie alertów w JavaScript
  • Rozpoznawanie przeglądarki. Wykrywanie rodzaju dokumentu
  • Przekierowanie
  • Otwieranie nowego okna
  • Data i czas
  • Wykonanie z opóźnieniem
  • Ładowanie obrazków przed wyświetleniem
  • Zmiana obrazka przycisku po najechaniu kursorem
  • Generator liczb losowych
  • Operacje na literałach
  • Formatowanie liczb na walutę
  • Wycieki pamięci w JavaScript
 • Czym jest wzorzec MVVW i MVW
  • budowa aplikacji opartych o Angular JS
  • Angular Seed / Twitter Bootstrap
 • Modele w Angular JS
  • objaśnienie działania modeli w Angular JS
  • wiązanie modeli w dwie i jedną stronę
  • izolowany $scope i jego zastosowanie
 • Widoki i szablony
  • omówienie zasady działania widoków w Angular JS
  • repeater'y
  • przełączniki klas CSS, wyrażenia logiczne
  • dołączanie kodu HTML różnych szablonów
  • walidatory formularzy:
   • użycie wbudowanych walidatorów
   • dołączanie niestandardowych walidatorów
   • style błędów formularzy i elementów
  • obsługa zdarzeń
  • załączanie zewnętrznych bibliotek Angular UI
 • Dyrektywy
  • czym jest dyrektywa i do czego służy
  • dołączanie zewnętrznych dyrektyw
  • zastosowanie w praktyce - dyrektywy z izolowanym kontrolerem
 • Serwisy
  • czym są serwisy i do czego służą
  • wstrzykiwanie serwisów do wielu kontrollerów, użycie $inject
  • omówienie metod Angular $http jako serwisu
  • używanie modułu serwisu w innym module
  • interfejs REST jako Angular Web Service
 • Routery
  • ładowanie szablonów po zmianie url
  • korzystanie z wielu widoków dla jednego i wielu kontrollerów
 • Angular UI
  • korzystanie z zewnętrznych bibliotek UI
  • tworzenie list za pomocą gotowych bibliotek (ng-grid)
 • Unit testy w Angular JS
 • Ćwiczenia: tworzenie aplikacji typu RIA z Angular JS

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.