DevOps Foundations

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:DEVOPS/F

Poziom zaawansowania:

development

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu DevOps Foundations

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy (managerowie, architekci, liderzy zespołów) lub pośrednie oddziaływanie na nią (np. programiści, testerzy, inżynierowie wdrożenia bądź utrzymania)

Wymagania

 • Do uczestnictwa w szkoleniu nie są potrzebne żadne umiejętności techniczne
 • Wymagane jest natomiast doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu systemów IT w jakiejkolwiek roli

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Życiowe/produkcyjne przykłady
 • Doświadczeni trenerzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uczestnik szkolenia zrozumie jakie problemy może rozwiązać DevOps i będzie w stanie rozpoznać symptomy tych problemów
 • Rozumie, jak wpływać na kulturę organizacji, która sprzyja DevOps
 • Rozumie, na czym polega automatyzacja procesu wytwarzania i dostarczania oprogramowania (m.in. Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery i automatyzacja infrastruktury) oraz zna narzędzie wspierające takie działania
 • Rozumie potrzebę szeroko pojętego monitoringu aplikacji i systemów
 • Rozumie koncepcję Lean w wytwarzaniu oprogramowania

Program

Problemy, które może rozwiązać DevOps

 • Rzadkie wdrożenia
 • Błędy wykrywane dopiero na środowisku produkcyjnym
 • Długi czas od pomysłu do wdrożenia (tzw. lead-time)
 • Słaba komunikacja wewnątrz organizacji i kultura obwiniania
 • Brak przewagi konkurencyjnej poprzez dużą inercję

DevOps - rys historyczny

 • Czy DevOps nie istnieje już od 30 lat?
 • Czy w małych firmach DevOps nie jest czymś naturalnym?
 • C.A.L.M.S. (czyli Kultura, Automatyzacja, Lean, Pomiary i Dzielenie się)

Kultura wspierająca DevOps

 • Zaufanie
 • Pracownicy posiadający wpływ na organizację, w której pracują
 • Możliwość wyboru narzędzi do pracy
 • Poczucie bezpieczeństwa podczas ponoszenia porażek i możliwość uczenia się na nich
 • Wspólny cel i wspólna odpowiedzialność

Automatyzacja i narzędzia

 • Ciągła integracja (np. Jenkins, Bamboo)
 • Ciągłe inspekcja (np. FindBugs, Checkstyle, PMD)
 • Ciągłe testowanie (np. Selenium, Cucumber)
 • Automatyzacja infrastruktury (np. Chef, Puppet)
 • Ciągłe wdrożenia
 • Ciągły monitoring (np. Nagios, Kibana)

Lean

 • Optymalizacja przepływu wartości
 • Kanban

DevOps w organizacji

 • Walka z silosami kompetencyjnymi
 • Ten sam cel dla wszystkich jednostek organizacji
 • Brak sztucznych podziałów między jednostkami
 • Czy tylko zespoły DevOps?

DevOps w szerszym kontekście

 • DevOps a Scrum
 • DevOps a Lean Startup
 • DevOps a ITIL

Zarządzanie zmianą, czyli wdrożenie DevOps w organizacji

Podobne szkolenia