Certyfikowany praktyk AWS

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:AWS/PRAKTYK

Poziom zaawansowania:
awscloudcloud-computing

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

29 maj
Trwają zapisy na szkolenie
-

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaŁódźPoznańKrakówWrocławGdańskKatowiceBydgoszczGdynia

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Certyfikowany praktyk AWS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Kursanci pragnący uzyskać certyfikat AWS Certified Cloud Practitioner
 • Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w chmurze AWS i mających styczność z chmurą wykorzystywaną w projektach, w tym kierowników projektów, analityków, programistów i testerów

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymaga się podstawowej znajomości sieci komputerowych, pamięci masowych, baz danych i elementów typowej infrastruktury IT

Zalety

 • Szkolenie kładzie główny nacisk na praktyczne wprowadzenie do pracy w chmurze
 • Składa się z praktycznych ćwiczeń z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze - ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami
 • Wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej
 • Przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services
 • Przygotowanie do egzaminu AWS Certified Cloud Practitioner

Program

Wprowadzenie do chmur obliczeniowych AWS

 • Definicja chmury obliczeniowej
 • Omówienie zalety chmury AWS (Bezpieczeństwo, Niezawodność, Wysoka dostępność, Elastyczność, Zwinność, Płatność za zużycie, Skalowalność, Globalny zasięg)
 • Koszty w chmurze (koszty operacyjne (OpEx) a wydatki kapitałowe (CapEx), koszty on-premises, licencjonowanie oprogramowania)
 • Warstwa darmowa - Free Tier
 • Limity usług oferowanych przez AWS
 • Billing
 • Plany wsparcia
 • Dokumentacja
 • Globalna infrastruktura (m.in. regiony, strefy dostępności, lokalizacje brzegowe), typy usług (globalne, regionalne)

Praca w konsoli i linii poleceń

IAM - Identity and Access Management

Usługi obliczeniowe

 • EC2
 • EBS
 • Serverless - AWS Lambda
 • Elastic Beanstalk
 • Lightsail
 • Elastic Container Service (ECS)
 • Elastic Kubernetes Service (EKS)
 • Elastic Load Balancing

Storage

 • S3
 • EFS

Bazy danych

 • Relacyjne a nierelacyjne (NoSQL)
 • Relacyjne MySQL, Aurora
 • DynamoDB
 • ElastiCache
 • Redshift

Sieci

 • VPC - Virtual Private Cloud
 • Route 53

Automatyzacja

 • Infrastructure as Code
 • CI/CD w AWS
 • Auto skalowanie EC2

Monitorowanie

 • AWS CloudTrail
 • Amazon CloudWatch
 • AWS Trusted Advisor

Podsumowanie oraz dobre rady pod kątem egzaminu

Podobne szkolenia