Budowanie aplikacji React przy wykorzystaniu języka TypeScript

3750 PLN+23% VAT (4612 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:REACT/TS

Poziom zaawansowania:

javascript

typescript

reactjs

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Budowanie aplikacji React przy wykorzystaniu języka TypeScript

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność korzystania z języka TypeScript w połączeniu z biblioteką React

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku JavaScript na poziomie średnio zaawansowanym

Zalety

 • Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik w wyniku szkolenia zaimplementował typowe rozwiązania spotykane w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie języka TypeScript i biblioteki React oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania ich w połączeniu w rozmaitych warstwach aplikacji

Program

Wprowadzenie do TypeScript

 • Najważniejsze struktury ECMAScript 2015+
 • Dlaczego TypeScript?
 • Porównanie z innymi silnie typowanymi językami
 • Konfiguracja narzędzi

Elementy języka TypeScript

 • Podstawowe typy
 • Co jeśli nie znamy typu?
 • Typy generyczne
 • Interface vs type
 • Utility types

Współpraca z JavaScript

 • Kod JavaScript w TypeScript
 • Korzystanie z typowań bibliotek
 • Kiedy brak typów

Podstawy React

 • Idea JSX/TSX
 • Komponenty funkcyjne i klasowe
 • Dostęp do danych w komponencie
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentu
 • React hooks w praktyce
 • Debugging React

Ekosystem React

 • Praca z formularzami
 • Client-side routing
 • Redux
 • MobX
 • Stylowanie aplikacji React
 • Storybook

Co dalej?

 • Maintenance aplikacji
 • Rozwój kompetencji związanych z React

Podobne szkolenia